Grondwater

Grondwater

Niet alleen bovengronds kampt Rotterdam met risico’s van wateroverlast. Ook het grondwater leidt in een deel van de stad tot problemen. In een aantal wijken is structureel sprake van een te hoge grondwaterstand. Dit merk je aan natte kruipruimtes of kelders in de woningen, plassen op straat en te natte tuinen. In andere wijken is juist sprake van een te lage grondwaterstand. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld funderingsproblemen ontstaan bij panden op houten palen. Ook versterkt een lage grondwaterstand de bodemdaling.