Je kunt subsidie krijgen!
 

Je kunt subsidie krijgen!

Goede initiatieven om Rotterdam voor te bereiden op extreme weersomstandigheden of om energie te besparen, verdienen onze steun! Daarom kun je van diverse instanties een subsidie of financiële tegemoetkoming krijgen als je maatregelen neemt om te vergroenen, water te bergen of energie te besparen.

In Rotterdam zijn er drie waterschappen, afhankelijk van waar je woont kun je de subsidie van het betreffende waterschap krijgen. De Subsidie Klimaatadaptatie kan collectief worden aangevraagd.

Subsidie Klimaatadaptatie tot € 1.500

Je kunt subsidie van de gemeente krijgen als je maatregelen neemt in en om je huis waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van jouw dak of perceel. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het toegevoegde aantal vierkante meters groen, afgekoppeld oppervlak en liters waterberging.

De subsidie bedraagt:
€ 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging,
€ 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak,
€ 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk. Deze subsidie is per aanvraag maximaal € 1.500.

Deze subsidieregeling loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Dien jouw aanvraag voor deze subsidie uiterlijk 8 weken NA uitvoering van de activiteiten in.

Belangrijk: Er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Subsidie Klimaatadaptatie vanaf € 1.500

Voor grotere ingrepen waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden (door een groter aantal vierkante meters, het opvangen van meer kubieke meters regenwater en het afkoppelen van grote daken of percelen, is er een gemeentelijke subsidie vanaf € 1.500 (tot maximaal € 50.000). De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het toegevoegde aantal vierkante meters groen, afgekoppeld oppervlak en liters waterberging.

De subsidie bedraagt:
€ 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging,
€ 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak,
€ 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk. De subsidie is per aanvraag maximaal € 50.000.

Deze subsidieregeling loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Dien jouw aanvraag voor deze subsidie uiterlijk 8 weken VOOR de uitvoering van de activiteiten in.

Belangrijk: Er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Subsidie Klimaat en Ruimte

Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap kunnen subsidie aanvragen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op eigen privéterrein. De nieuwe subsidieregeling Klimaat en Ruimte loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2024

Je kunt subsidie aanvragen voor:
• Vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten: € 10 per m² tuin of dak met een minimum van 15 m²
• Waterbergen: het opvangen van regenwater in de tuin: € 300 per m³ of € 0,30 per liter met een minimum van 0,5 m³ (= 500 liter)
• Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen in de tuin (in plaats van op het riool): € 20 per m² dak met een minimum van 10 m²

Het gaat om projecten die zorgen voor meer groen en minder steen, water opvangen en het riool ontlasten bij zware regenval. Per aanvraag zijn meerdere maatregelen te combineren. Wel moet minimaal één van de maatregelen aan het minimum voldoen.

Heb jij een plan voor zo’n project? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de subsidie, berekent de hoogte en doe een aanvraag. De maximale hoogte van één subsidieaanvraag is € 50.000. Kijk voor meer informatie op de website van Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie van Hoogheemraadschap van Delfland wegens succes niet meer beschikbaar!

Voor grootschalige initiatieven die een grote bijdrage leveren aan de klimaatbestendig inrichting van de leefomgeving bestaat de werkwijze ‘Met Perspectief’. Deze werkwijze is nog wel beschikbaar. De werkwijze is bedoeld voor (groepen) particulieren, bedrijven, instellingen en overheden die geheel of gedeeltelijk in het beheergebied van Delfland liggen of impact hebben op het gebied van Delfland. Ondersteuning kan bestaan uit het leveren van kennis, expertise en/of een financiële bijdrage.

Subsidie waterinitiatieven Zuid-Hollandse Eilanden

Waterschap Hollandse Delta biedt een subsidie voor waterinitiatieven op en rond het huis. Particulieren kunnen 20% (tot €5.000) vergoed krijgen en rechtspersonen zonder winstoogmerk tot €10.000. Denk hierbij aan het vergoenen van woningen en scholen om wateroverlast te verminderen. Een project moet minimaal € 250 kosten. Deze subsidie is aan te vragen tot en met 31 december 2021, of totdat het subsidieplafond (€ 100.000 voor particulieren en ook € 100.000 voor rechtspersonen) bereikt is. Lees meer over de specifieke voorwaarden.

Helpende hand van Opzoomer Mee

Opzoomer Mee steekt bewoners met groene vingers ook de helpende hand toe met een bijdrage van maximaal 500 euro. Maak een plan voor de hele straat. Hoe meer buren meedoen, hoe groter de bijdrage.

Alle straten die in 2021 voor het eerst aan de slag gaan met groen krijgen een leuk groenpakketje met daarin divers tuingereedschap. Al dat groen moet namelijk regelmatig onderhouden en opgefleurd worden. Anders verpietert het.

Zorg altijd dat je toestemming hebt van de eigenaar van het stuk grond of gebouw waar je aan de slag gaat.

Subsidie voor Inheemse planten

Wie inheemse plantensoorten in de tuin plant, helpt de biodiversiteit in de stad. Daarom kunnen Rotterdammers voor inheemse planten, kruiden, heesters, struiken en bomen subsidie krijgen. Een inheemse plant is een plant die van nature ergens voorkomt. Insecten en andere dieren zijn vaak afhankelijk van inheemse plantensoorten voor voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken. De insecten, zoals bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en vliegen, zijn weer een bron van voedsel voor onder meer vogels en kleine zoogdieren.

In de afgelopen decennia is een sterke afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit te zien. Daarom biedt Rotterdam oplossingen voor herstel van de biodiversiteit.

Subsidie
Zo geeft de gemeente subsidie voor inheemse planten, kruiden, struiken en bomen. Voor elke vierkante meter groen die je toevoegt, ontvang je 10 euro subsidie. Als je 20 vierkante meter groen toevoegt aan jouw tuin, kan daar een bedrag bijkomen: 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid, 2 euro per inheemse heester of struik en 10 euro per inheemse boom. De bijdrage is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie.

Subsidie bewonersinitiatief gebieden

Heb je een goed idee voor jouw straat, buurt of wijk en wil je dat samen met medebewoners uitvoeren?

Een groot bewonersinitiatief vanaf € 10.000 vraag je online aan bij de gemeente Rotterdam.
Zijn de kosten lager dan € 10.000? Dan vraag je een klein bewonersinitiatief aan bij Stichting Opzoomer Mee.

Overige subsidies

Niet de subsidie gevonden die je zocht? Op Duurzaam010 staat het volledige overzicht van duurzame subsidies en leningen. Van huurder tot eigenaar & van VvE tot ondernemer, iedereen kan verduurzamen! Kom snel te weten welke subsidies en leningen er allemaal zijn en hoe je ze kunt aanvragen.