Je kunt subsidie krijgen!
 

Je kunt subsidie krijgen!

Goede initiatieven om Rotterdam voor te bereiden op extreme weersomstandigheden of om energie te besparen, verdienen onze steun! Daarom kun je van diverse instanties een subsidie of financiële tegemoetkoming krijgen als je maatregelen neemt om te vergroenen, water te bergen of energie te besparen.

LET OP: Er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Subsidie Klimaatadaptatie tot € 1.500

Je kunt subsidie van de gemeente krijgen als je maatregelen neemt in en om je huis waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden, zoals het aanleggen van extra groen, het opvangen van regenwater en het afkoppelen van jouw dak of perceel. De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het toegevoegde aantal vierkante meters groen, afgekoppeld oppervlak en liters waterberging.

De subsidie bedraagt:
€ 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging,
€ 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak,
€ 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk. Deze subsidie is per aanvraag maximaal € 1.500.

Deze subsidieregeling loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Dien jouw aanvraag voor deze subsidie uiterlijk 8 weken NA uitvoering van de activiteiten in.

Subsidie Klimaatadaptatie vanaf € 1.500

Voor grotere ingrepen waardoor Rotterdam beter is voorbereid op extreme weersomstandigheden (door een groter aantal vierkante meters, het opvangen van meer kubieke meters regenwater en het afkoppelen van grote daken of percelen, is er een gemeentelijke subsidie vanaf € 1.500 (tot maximaal € 50.000). De hoogte van de subsidie wordt bepaald door het toegevoegde aantal vierkante meters groen, afgekoppeld oppervlak en liters waterberging.

De subsidie bedraagt:
€ 500 per toegevoegde kubieke meter waterberging,
€ 5 per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak,
€ 10 per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
Een combinatie van prestaties en bijdragen is hierbij mogelijk. De subsidie is per aanvraag maximaal € 50.000.

Deze subsidieregeling loopt van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.
Dien jouw aanvraag voor deze subsidie uiterlijk 8 weken VOOR de uitvoering van de activiteiten in.

Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Ook het Hoogheemraadschap Delfland biedt een stimuleringsregeling voor klimaatadaptieve maatregelen rondom het huis. Heb je een goed idee, dan subsidieert Delfland tot 25% van de kosten.

Subsidieregeling voor waterinitiatieven

Ook Waterschap Hollandse Delta biedt een subsidie voor waterinitiatieven op en rond het huis. Particulieren kunnen 20% (tot €5.000) vergoed krijgen en rechtspersonen zonder winstoogmerk tot €10.000. Denk hierbij aan het vergoenen van woningen en scholen om wateroverlast te verminderen. In 2020 hebben ze 240 watervriendelijke verzoeken goedgekeurd. Lees meer over de specifieke voorwaarden.

Helpende hand van Opzoomer Mee

Opzoomer Mee steekt bewoners met groene vingers ook de helpende hand toe. Zo kunnen alle straten een groenpakketje ophalen, met daarin divers tuiniergereedschap. Geveltuinen, groene boomspiegels, buurtmoestuintjes… er is door Rotterdammers in de afgelopen jaren veel groen aangelegd. Al dat groen moet regelmatig onderhouden en opgefleurd worden. Anders verpietert het.

Opzoomer Mee stelt hiervoor maximaal 250 euro ter beschikking. Misschien kan de geveltuin in je straat een stuk groter of kun je op jouw binnenterrein een buurtmoestuin voor kinderen aanleggen? Of heb je een ander idee om tegels te verwijderen voor nog meer vierkante meters groen in je straat? Dan kun je van Opzoomer Mee nog eens maximaal 250 euro krijgen.

Subsidie voor Inheemse planten

Wie inheemse plantensoorten in de tuin plant, helpt de biodiversiteit in de stad. Daarom kunnen Rotterdammers voor inheemse planten, kruiden, heesters, struiken en bomen subsidie krijgen. Een inheemse plant is een plant die van nature ergens voorkomt. Insecten en andere dieren zijn vaak afhankelijk van inheemse plantensoorten voor voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken. De insecten, zoals bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en vliegen, zijn weer een bron van voedsel voor onder meer vogels en kleine zoogdieren.

In de afgelopen decennia is een sterke afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit te zien. Daarom biedt Rotterdam oplossingen voor herstel van de biodiversiteit.

Subsidie
Zo geeft de gemeente subsidie voor inheemse planten, kruiden, struiken en bomen. Voor elke vierkante meter groen die u toevoegt, kreeg u al 10 euro subsidie. Als u 20 vierkante meter groen toevoegt aan uw tuin, kan daar een bedrag bijkomen: 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid, 2 euro per inheemse heester of struik en 10 euro per inheemse boom. De bijdrage is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie.

Subsidie elektrische kookvoorziening

Huiseigenaren in de gebieden Heindijk en Pendrecht kunnen een subsidie krijgen voor de overstap op elektrisch koken. Dit is een belangrijke stap naar een aardgasvrij Rotterdam. De subsidie is maximaal € 500 per adres en kan tot en met 30 september 2022 worden aangevraagd. Het gaat om specifieke straten. Via onderstaande informatieknop kun je vinden welke.

Overige subsidies

Niet de subsidie gevonden die je zocht? Op Duurzaam010 staat het volledige overzicht van duurzame subsidies en leningen. Van huurder tot eigenaar & van VvE tot ondernemer, iedereen kan verduurzamen! Kom snel te weten welke subsidies en leningen er allemaal zijn en hoe je ze kunt aanvragen.