Je kunt subsidie krijgen!

Goede initiatieven om Rotterdam voor te bereiden op extreme weersomstandigheden of om energie te besparen verdienen onze steun! Daarom kun je van diverse instanties een subsidie of financiële tegemoetkoming krijgen als je maatregelen neemt om te vergroenen, water te bergen of energie te besparen.

Goed om te weten: in Rotterdam zijn er drie waterschappen. Afhankelijk van waar je woont, kun je de subsidie van het betreffende waterschap ontvangen.

Audiodescriptie in MP3 beschikbaar

Subsidie Klimaatadaptatie

Als je je huis wilt voorbereiden op extreem weer, kun je subsidie van de gemeente krijgen. Denk aan het toevoegen van groen, regenwater opvangen, regenwaterafvoer aansluiten op het riool en maatregelen tegen hitte, zoals zonwering en ventilatie. De subsidie hangt af van het aantal vierkante meters groen, afgekoppeld oppervlak en waterberging die je toevoegt.

De subsidie bedraagt:

• € 250,- per toegevoegde 500 liter waterberging

• een vast bedrag van €500 per pand of perceel voor de regenaansluiting op een gemeentelijk regenwater rioolstelsel of voor het voorbereiden van de aansluiting op een gemeentelijk regenwater rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden

• € 10,- per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en;
– € 1,- per plant of kruid, genoemd in de "lijst inheemse planten";
– € 2,- per heester of struik, genoemd in de "lijst inheemse planten";
– € 10,- per boom, genoemd in de "lijst inheemse planten".

• € 10 per toegevoegde vierkante meter verticaal groeiend groen van minimaal twee vierkante meter per woning of bedrijfspand

• € 62,50 per m² toegevoegde zonwerende screens met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand

• € 150 per m breedte toegevoegde zonnescherm met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand

• € 70 per m² zonwerende folie met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand

• € 50 per toegevoegde ventilatierooster met een maximum van één rooster per ruimte van de woning of het bedrijfspand

• € 15 per schaduwdoek met een maximum van twee doeken per woning/bedrijfspand

• € 42,50 per m² zonwerend glas met een maximum van € 400 per woning of bedrijfspand
• De subsidie bedraagt maximaal € 40.000,- per aanvraag.

De Subsidie Klimaatadaptatie is beschikbaar t/m 31 december 2026.
Vraag minimaal 8 weken VOOR de start van de activiteiten de subsidie aan. Na de subsidieaanvraag duurt het maximaal 8 weken voordat je weet of je de subsidie krijgt . Soms heeft de gemeente meer tijd nodig (maximaal 12 weken extra).

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je tenminste 20 vierkante meter groen aanleggen. Je kunt samen met jouw buren een aanvraag doen om aan het minimale oppervlak van 20m² te voldoen en de kosten delen. De subsidie geldt alleen voor de tuin en het dak en je moet voldoen aan de minimale voorwaarden voor vergroening, waterberging of afkoppeling. En als extra bonus kun je ook nog eens subsidie krijgen voor inheemse planten.

Houd er rekening mee: er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Bijdrage Opzoomer Mee

Wil je samen met je buren jouw straat nog groener en mooier maken? Of samen wateroverlast helpen te verminderen? Vraag dan een bijdrage aan om je straat te Opzoomeren. Hoe meer buren meedoen, hoe groter de bijdrage. De bijdrage voor jouw straat loopt op tot maximaal 500 euro.

Je kunt een bijdrage ontvangen voor bijvoorbeeld geveltuinen, klimplanten langs de gevels, boomspiegels en meer.

In veel straten vind je groen dat door bewoners zelf is aangelegd. Geveltuinen, grote plantenbakken, gezellige groene hoekjes. Samen met je buren dat groen onderhouden is een echte Opzoomeractie. Er is een bijdrage van maximaal 200 euro hiervoor.

En als je straat nog geen regenton heeft, kun je er gratis een aanvragen!

Opzoomer Mee viert dit jaar haar 30-jarig bestaan! Daarom kunnen 30 straten gebruikmaken van de Opzoomer Klusser: Rotterdamse groenspecialisten die jullie kunnen helpen bij bijvoorbeeld het ontwerpen of aanleggen van groen.

Meer informatie vind je op de website van Opzoomer Mee.

Subsidie bewonersinitiatief gebieden

Heb je een goed idee voor jouw straat, buurt of wijk en wil je dat samen met medebewoners uitvoeren?

Een groot bewonersinitiatief vanaf € 10.000 vraag je online aan bij de gemeente Rotterdam.
Zijn de kosten lager dan € 10.000? Dan vraag je een klein bewonersinitiatief aan bij Stichting Opzoomer Mee.

Subsidie Klimaat en Ruimte

Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard kunnen subsidie aanvragen om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op eigen privéterrein. De subsidieregeling Klimaat en Ruimte loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2024

Je kunt subsidie aanvragen voor:
• Vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten: € 10 per m² tuin of dak met een minimum van 15 m²
• Waterbergen: het opvangen van regenwater in de tuin: € 300 per m³ of € 0,30 per liter met een minimum van 0,5 m³ (= 500 liter)
• Afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen in de tuin (in plaats van op het riool), deze maatregel moet wel altijd met vergroenen of het opvangen van regenwater worden gecombineerd: € 10 per m² dak met een minimum van 10 m²

Het gaat om projecten die zorgen voor meer groen en minder steen, water opvangen en het riool ontlasten bij zware regenval. Per aanvraag zijn meerdere maatregelen te combineren. Wel moet minimaal één van de maatregelen aan het minimum voldoen.

Heb jij een plan voor zo’n project? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de subsidie, berekent de hoogte en doe een aanvraag. De maximale hoogte van één subsidieaanvraag is € 25.000. Kijk voor meer informatie op de website van Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Subsidie groenblauwe schoolpleinen

Tot 1 juni 2024 kunnen basisscholen in Rotterdam hun schoolplein groenblauw maken met subsidie. Dit zorgt voor een groenere en klimaatbestendigere omgeving en biedt voordelen voor kinderen, omdat ze meer buiten kunnen spelen en meer beweging krijgen. Dit zorgt ervoor dat ze beter kunnen concentreren en rustiger zijn, wat weer helpt bij het leren op school.

De subsidie van maximaal €80.000 per school is bedoeld voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van het groenblauwe plein. Ook is er geld voor activiteiten voor buurtkinderen. Het is namelijk de bedoeling dat het plein na schooltijd open is voor kinderen uit de buurt. Zo profiteren zij ook van een fijne speelplek in de buurt. De aanvragen worden beoordeeld op motivatie en ligging, waarbij scholen in een buurt met weinig groen en/of met overgewicht onder kinderen meer kans maken op subsidie. In de afgelopen jaren hebben 24 scholen al subsidie gekregen voor groenblauwe schoolpleinen en met de regeling van 2024 kunnen nog eens minimaal vijf schoolpleinen subsidie krijgen om het plein aan te pakken.

Er zijn ook subsidiemogelijkheden voor nieuwbouw (basis)scholen. Basisscholen die zijn opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan kunnen een bijdrage krijgen voor het ontwerp en de aanleg van een groenblauw schoolplein. Er is een bijdrage mogelijk van maximaal €55.000.

Subsidie waterinitiatieven Zuid-Hollandse Eilanden

Waterschap Hollandse Delta biedt een subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Denk hierbij aan het vergoenen van woningen en scholen om wateroverlast te verminderen. Een project moet minimaal € 250 kosten, je krijgt 20% van de gemaakte kosten terug. Particulieren kunnen tot €5.000 vergoed krijgen en rechtspersonen zonder winstoogmerk (zoals scholen en verenigingen) tot €10.000. In 2023 is het plafond bereikt. Aanvragen ingediend voor 1 november 2023, ontvangen nog bericht hierover. De verwachting is dat de stimuleringsregeling dit jaar weer beschikbaar is, houd hiervoor onze berichtgeving in de gaten.

Subsidie voor Inheemse planten

Wanneer je inheemse plantensoorten in de tuin plant, draag je bij aan de biodiversiteit in de stad. Daarom kunnen Rotterdammers subsidie krijgen voor het aanplanten van inheemse planten, kruiden, heesters, struiken en bomen. Een inheemse plant is een plant die van nature ergens voorkomt. Insecten en andere dieren zijn vaak afhankelijk van inheemse plantensoorten voor voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken. De insecten, zoals bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en vliegen, zijn weer een bron van voedsel voor onder meer vogels en kleine zoogdieren.

In de afgelopen decennia is er een sterke afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit te zien. Om de biodiversiteit te herstellen biedt Rotterdam oplossingen aan.

Subsidie
Een van deze oplossingen is de gemeentelijke subsidie voor inheemse planten, kruiden, heesters, struiken en bomen. Voor elke vierkante meter groen die je toevoegt, ontvang je 10 euro subsidie. Als je 20 vierkante meter groen toevoegt aan je tuin, kan daar een bedrag bijkomen: 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid, 2 euro per inheemse heester of struik en 10 euro per inheemse boom. Deze bijdrage is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie.

Overige subsidies

Niet de subsidie gevonden die je zocht? Op Duurzaam010 staat het volledige overzicht van duurzame subsidies en leningen. Van huurder tot eigenaar & van VvE tot ondernemer, iedereen kan verduurzamen! Kom snel te weten welke subsidies en leningen er allemaal zijn en hoe je ze kunt aanvragen.