Privacybeleid

Waarom deze privacyverklaring?

In het kader van de nieuwe privacywet AVG, vertellen wij je in deze privacyverklaring hoe Rotterdams WeerWoord omgaat met jouw persoonsgegevens, waarin wij overigens niet afwijken van de meeste andere initiatieven en organisaties. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We vertellen ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Rotterdams WeerWoord is een gemeentelijk programma en een toekomstgerichte beweging van gemeente, waterschappen, woningcorporaties, ondernemers, stadmakers, creatieven en liefhebbers van Rotterdam. Samen bereiden we de stad voor op een extremer klimaat. Door
water en groen aan te leggen: tuinen, parken, groene muren, groene daken. Rotterdams WeerWoord verzamelt enkele persoonsgegevens voor een beperkt aantal activiteiten. Hierover kun je hieronder lezen.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

1. duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens
uitvragen en via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de  persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden
  verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit
  waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
 • je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de  gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe  verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om  ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te  beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in onze opdracht
  persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter  inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, mail ons dan via: rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rotterdams WeerWoord verwerkt je persoonsgegevens omdat jij al geruime tijd deel uitmaakt van onze klimaatcommunity en/of je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf of organisatie waar je werkt
 • Functie of bijzonderheden over de aard van jouw werk/interesses die voor  Rotterdams WeerWoord van belang zijn
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Informatie die je zelf invult in een open veld op de website, zoals een forumpost.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om met jou te communiceren door middel van het toezenden van e-mails,
 • uitnodigingen en een enkele keer post. om jou af en toe in contact te kunnen brengen met andere mensen van onze
 • community die met water, klimaatbestendigheid of sociale initiatieven bezig
 • zijn en waarvan wij denken dat jullie elkaar kunnen versterken.
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en
 • andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en
 • om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om gebruik te maken van alle functionaliteiten op onze website.
 • om onze websites te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rotterdams WeerWoord verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rotterdams WeerWoord blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De website van Rotterdams WeerWoord wordt gehost door Combell. Zij slaan hiervoor alle bestanden van de website op. Combell is gevestigd binnen de Benelux en doet dit volgens de normen van de AVG.

Cookies en vergelijkbare technieken

Rotterdams WeerWoord gebruikt vooral technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wel heeft Rotterdams WeerWoord een marketingcookie van Facebook op de website geplaats, om de effectiviteit van Facebook-campagnes te meten. Als je lid bent van Facebook en ingelogd op Facebook, registreert deze cookie jouw persoonlijke klik- en surfgedrag. Ook maakt Rotterdams WeerWoord gebruik van Google Analytics, maar dit programma maakt geen gebruik van persoonsgegevens. De analytische cookies verbergen het IP-adres van de gebruiker, waardoor deze worden
geanonimiseerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rotterdams WeerWoord neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rotterdams WeerWoord bewaart je persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor jij ze hebt afgegeven. Je kunt deze privacyverklaring af en toe te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rotterdams WeerWoord en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Vergeet niet om op deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af te schermen door deze bijvoorbeeld zwart te maken. Dit dan weer ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Rotterdams WeerWoord wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.