Wie zijn wij
 

Wie zijn wij

Rotterdammers maken de stad! Als we de stad niet alleen klimaatbestendiger, maar ook gaver en aantrekkelijker willen maken, moeten we dat samen doen. Dit zijn (een deel van) de mensen waarmee we het doen.

Johan Verlinde

Programmamanager Rotterdams WeerWoord

'Rotterdammers maken de stad! Als we de stad gaver, aantrekkelijker en klimaatbestendiger willen maken, moeten we dat samen doen.'

Marjolijn van Eijsden

Procesmanager Rotterdammers in beweging

‘Ik word er blij van als ik nieuw gedachtengoed voor een betere toekomst, verder kan helpen brengen.'

Andre Rodenburg

Adviseur & superverbinder

‘Samenwerken om iets positiefs voor elkaar te krijgen, is leuk! Tijd en energie steken in beargumenteren waarom iets niet kan; daar doen wij niet aan!'

John Jacobs

Regisseur WSR

'Aantrekkelijke steden, die in staat zijn enorme hoosbuien en grote hitte op te vangen. Waarbij de benodigde klimaatadaptatie juist een bijdrage levert aan de sociale inclusiviteit, vitaliteit en aantrekkelijkheid van de stad.'

Maartje Visser

Adviseur stedelijke planning en klimaatadaptatie

'Klimaatadaptatie is een transitieproces. Dat kost tijd, moeite en voelt soms alsof je steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Maar dat laatste vind ik heel leuk!'

Nora Prins

Procesmanager Bestaand Vastgoed

'Kijken waar er kansen liggen met de woningcorporaties. Dat vind ik gaaf! Gaat een woningcorporatie bijvoorbeeld daken op een van zijn gebouwen vervangen? Dan kan dat met zwart bitumen, maar het kan ook een groen dak worden. Als je een goeie band hebt met elkaar, kun je veel bereiken!'

Emiel Arends

Ruimtelijk adviseur Stadsontwikkeling

‘Als klimaatopportunist sta ik altijd open om voor vandaag, morgen en overmorgen de stad meer robuust, adaptief en mooier te maken.’

Rogier Rosema

Ontwerper (en bedenker naam Rotterdams WeerWoord)

'Grafisch ontwerp gaat niet over zien, maar over luisteren naar het verhaal dat verteld moet worden. Daarbij start de kortste route naar de kijker bij de ogen en gaat via het hart naar het hoofd.’

Esther Barfoot

Communicatie Activist

'Yes, we can! Dat is mijn inspiratie en drijfveer. Niets motiveert mij meer dan het schijnbaar onmogelijke mogelijk maken. En precies dat is de essentie van Rotterdams WeerWoord.'

Tim de Waele

Trekker Wijkaanpak

'Rotterdam voorbereiden op een extremer klimaat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen en luisteren we naar elkaar. De handen uit de mouwen en leren van elkaar door te doen. Samen zorgen we voor het Rotterdam van de toekomst.'

Paula Zwitser

Trekker Wijkaanpak

'Wat mijn motivatie en passie is: thema's als klimaat en duurzaamheid in Rotterdam uit de ivoren toren te halen en de straten van Rotterdam in te trekken. De energie en daadkracht van Rotterdammers inspireert mij enorm. Ik wil op wijkniveau met hen werken aan oplossingen van onderop. En zo met hen bouwen aan de duurzame, groene, klimaatadaptieve én inclusieve stad van de toekomst.'

Jonas Martens

Klimaatgallier

'Mijn droom voor Rotterdam is een volledig duurzame en toekomstbestendige metropool te ontwikkelen waar je het liefst zo veel mogelijk doorheen zou willen lopen. Van deur tot deur, van werk naar afspraak. En dan, thuiskomen. Die droom verwezenlijken gaat samen met grote en kleine spelers, bewoners en werkenden, met de lineair denkenden en onze circulaire veranderaars.'

Jorg Pieneman

Senior adviseur klimaatadaptatie

'Als thematrekker extreme neerslag voor Rotterdams Weerwoord heb ik meegedacht over veel van de water(bergings)maatregelen die we als overheid nemen. Er gebeurt veel in Rotterdam, zeker ook door de Rotterdammers zelf en wat water betreft lopen we (inter)nationaal voorop. Dat maakt me trots!'

Thuy Do

Senior adviseur Water, Bodem en Klimaat

'In het Vietnamees betekent mijn voornaam ‘water’. Het kan dus haast niet anders dan dat ik in de waterwereld werk. Water laat zich niet altijd beheersen, vooral het grondwater niet. Juist dat fascineert me.'

Floor van den Bergh

Adviseur & ontwerper (Buro Bergh)

'Jij en ik, zullen we samen groenblauwe plannen gaan beramen? Dan maken we de stad mooier voor jou en mij…'

Wolbert van Dijk

Landschaparchitect

‘Naast landschapsarchitectuur en stedenbouw heb ik een enorme fascinatie voor water en waterproblematiek, van delta’s tot waterafvoer in de ‘stenige’ stad. En dat bewoners zélf verantwoordelijkheid nemen voor de buitenruimte.'

Tabitha Mann

Procesmanager Nieuw Vastgoed

'De gemeente heeft een visie, ik help deze omzetten naar concrete acties. Dit doe ik pragmatisch en met enig idealisme, want dat heb je zeker nodig bij het pionieren in dit soort nieuwe thema’s. Als procesmanager ben ik niet de inhoudelijk expert, maar degene die de experts bij elkaar brengt en de processen met elkaar verknoopt.' 


Meriam Beek

Natuurlijk Spangen

'Groen is niet alleen een doel, maar ook een middel om mensen met elkaar in contact te brengen’.