Wie zijn wij
 

Wie zijn wij

Rotterdammers maken de stad! Als we de stad niet alleen klimaatbestendiger, maar ook gaver en aantrekkelijker willen maken, moeten we dat samen doen. Dit zijn (een deel van) de mensen waarmee we het doen.

Johan Verlinde

Programmamanager Rotterdams WeerWoord

'Rotterdammers maken de stad! Als we de stad gaver, aantrekkelijker en klimaatbestendiger willen maken, moeten we dat samen doen.'

Marjolijn van Eijsden

Procesmanager Rotterdammers in beweging

‘Ik word er blij van als ik nieuw gedachtengoed voor een betere toekomst, verder kan helpen brengen.'

Andre Rodenburg

Adviseur & superverbinder

‘Samenwerken om iets positiefs voor elkaar te krijgen, is leuk! Tijd en energie steken in beargumenteren waarom iets niet kan; daar doen wij niet aan!'

John Jacobs

Regisseur WSR

'Aantrekkelijke steden, die in staat zijn enorme hoosbuien en grote hitte op te vangen. Waarbij de benodigde klimaatadaptatie juist een bijdrage levert aan de sociale inclusiviteit, vitaliteit en aantrekkelijkheid van de stad.'

Maartje Visser

Adviseur stedelijke planning en klimaatadaptatie

'Klimaatadaptatie is een transitieproces. Dat kost tijd, moeite en voelt soms alsof je steeds opnieuw het wiel moet uitvinden. Maar dat laatste vind ik heel leuk!'

Lisette Louwman

Beleidsadviseur Waterschap Hollandse Delta

'Als waterschapper ben ik natuurlijk graag betrokken bij Rotterdams Weerwood. Want alleen als we het samen doen, kunnen we verschil maken. Ons goed voorbereiden op een extremer wordend klimaat. Gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn bij mij sleutelwoorden voor succes.'

Nora Prins

Procesmanager Bestaand Vastgoed

'Kijken waar er kansen liggen met de woningcorporaties. Dat vind ik gaaf! Gaat een woningcorporatie bijvoorbeeld daken op een van zijn gebouwen vervangen? Dan kan dat met zwart bitumen, maar het kan ook een groen dak worden. Als je een goeie band hebt met elkaar, kun je veel bereiken!'

Emiel Arends

Ruimtelijk adviseur Stadsontwikkeling

‘Als klimaatopportunist sta ik altijd open om voor vandaag, morgen en overmorgen de stad meer robuust, adaptief en mooier te maken.’

Willy van Bragt

Beleidsadviseur Planvorming Hoogheemraadschap van Delfland

'Samenwerken met de Rotterdammers om de stad voor te bereiden op extreem weer: dat is gaaf, dat is uitdagend en dat is leuk! Daar werk ik graag aan mee.'

Rogier Rosema

Ontwerper (en bedenker naam Rotterdams WeerWoord)

'Grafisch ontwerp gaat niet over zien, maar over luisteren naar het verhaal dat verteld moet worden. Daarbij start de kortste route naar de kijker bij de ogen en gaat via het hart naar het hoofd.’

Tjerron Boxem

Community manager klimaatadaptatie Hoogheemraadschap van Delfland

'Rotterdam mooier en toekomstbestendig maken doe je niet alleen samen met bedrijven, organisaties en inwoners, maar vooral met mensen die buiten de lijntjes durven te kleuren. En juist die mensen vind je binnen het Rotterdams WeerWoord!’

Jurgen Bals

Gebiedsmanager Rotterdam Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

'Een aantrekkelijk stad die niet wordt gehinderd door extreem weer. Daar werk ik graag aan mee. Klimaatadaptatie is een impuls om de omgeving groener, mooier en duurzamer te maken. En voor het waterschap is het belangrijk dat het watersysteem en de stad beter is toegerust op droge perioden, hevige regenval en het voorkomen van overstromingen.'

Tim de Waele

Trekker Wijkaanpak

'Rotterdam voorbereiden op een extremer klimaat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen en luisteren we naar elkaar. De handen uit de mouwen en leren van elkaar door te doen. Samen zorgen we voor het Rotterdam van de toekomst.'

Meriam Beek

Natuurlijk Spangen

'Groen is niet alleen een doel, maar ook een middel om mensen met elkaar in contact te brengen’.

Paula Zwitser

Trekker Wijkaanpak

'Wat mijn motivatie en passie is: thema's als klimaat en duurzaamheid in Rotterdam uit de ivoren toren te halen en de straten van Rotterdam in te trekken. De energie en daadkracht van Rotterdammers inspireert mij enorm. Ik wil op wijkniveau met hen werken aan oplossingen van onderop. En zo met hen bouwen aan de duurzame, groene, klimaatadaptieve én inclusieve stad van de toekomst.'

Martine Coevert

Assetmanager Ondergrond

'Mijn hart ligt vooral ONDER Rotterdam; in een slappe, zakkende bodem. Als thematrekker bodemdaling werk ik met vele anderen aan een aanpak om de gevolgen van bodemdaling zoveel mogelijk te beperken.'

Jonas Martens

Ontwerper & ondernemer

'Mijn droom voor Rotterdam is een volledig duurzame en toekomstbestendige metropool te ontwikkelen waar je het liefst zo veel mogelijk doorheen zou willen lopen. Van deur tot deur, van werk naar afspraak. En dan, thuiskomen. Die droom verwezenlijken gaat samen met grote en kleine spelers, bewoners en werkenden, met de lineair denkenden en onze circulaire veranderaars.'

Jorg Pieneman

Senior adviseur klimaatadaptatie

'Als thematrekker extreme neerslag voor Rotterdams Weerwoord heb ik meegedacht over veel van de water(bergings)maatregelen die we als overheid nemen. Er gebeurt veel in Rotterdam, zeker ook door de Rotterdammers zelf en wat water betreft lopen we (inter)nationaal voorop. Dat maakt me trots!'

Floor van den Bergh

Adviseur & ontwerper (Buro Bergh)

'Jij en ik, zullen we samen groenblauwe plannen gaan beramen? Dan maken we de stad mooier voor jou en mij…'

Joeri Schenk

Gebiedsmanager Rotterdam Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

'Samenwerken aan droge voeten en schoon water in Rotterdam. Daar krijg ik energie van! Als gebiedsadviseur van het waterschap kom ik overal in de stad en steek ik graag de handen uit de mouwen om kansen voor vergroenen en wateropvang aan te pakken. Benieuwd naar wat je zelf kunt doen of heb je een goed idee? Mail mij gerust!'

Wolbert van Dijk

Landschaparchitect

‘Naast landschapsarchitectuur en stedenbouw heb ik een enorme fascinatie voor water en waterproblematiek, van delta’s tot waterafvoer in de ‘stenige’ stad. En dat bewoners zélf verantwoordelijkheid nemen voor de buitenruimte.'

Thuy Do

Senior adviseur Water, Bodem en Klimaat

'Water laat zich niet altijd beheersen, vooral het grondwater niet. Juist dat fascineert me. De uitdaging is om het aanwezige Rotterdamse water-bodemsysteem te waarderen en het ook in de toekomst robuust en gezond te houden, terwijl we als stad mee veranderen.'

Tabitha Mann

Procesmanager Nieuw Vastgoed

'De gemeente heeft een visie, ik help deze omzetten naar concrete acties. Dit doe ik pragmatisch en met enig idealisme, want dat heb je zeker nodig bij het pionieren in dit soort nieuwe thema’s. Als procesmanager ben ik niet de inhoudelijk expert, maar degene die de experts bij elkaar brengt en de processen met elkaar verknoopt.' 


Tijs van Ruth

WaterLeider.nl

'Mijn motivatie komt voort uit de urgentie dat we niet alleen de stad moeten voorbereiden op klimaatverandering, maar ook het tij moeten keren door duurzamer en bewuster te leven!'

Daniël Opbroek

Klimaatactieteam Coördinator Oude Noorden

'Midden in de stad de handen uit de mouwen met klimaatadaptieve acties. Omdat het urgent is, maar ook leuk om te doen. Dat doe je niet alleen, maar samen, en iedereen heeft zijn eigen rol. Drempels wegnemen, enthousiasmeren en meedoen, dat doe ik graag. Zodat klimaatbeleid uiteindelijk heel normaal wordt.'