Klimaatkameraden

De stad vergroenen en voorbereiden op extremer weer doe je niet alleen. Daar heb je vele handen voor nodig, van bewoners en bewonersnetwerken, ondernemers, vakmensen op allerlei gebied, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars en iedereen die zich bezighoudt met Rotterdam. Hieronder een paar van de partijen waar Rotterdams WeerWoord mee samenwerkt.

Opzoomer Mee

Al 25 jaar activeert Opzoomer Mee bewoners om hun buurt aan te pakken. Geen beter netwerk dus om Rotterdammers te bereiken en met laagdrempelige, leuke acties de voorbereiding op een extremer klimaat onder de aandacht te brengen. Samen met de afdeling Gezondheid van de Gemeente en het gemeentelijk programma Twintig Hectare Groen, is Rotterdams WeerWoord de samenwerking met Opzoomer Mee aangegaan. Deze samenwerking bestaat voor nu uit een geldpotje voor groene initiatieven in de straat. En als de Groene & Schone roadshow weer kan reizen, is er een quiz en kunnen mensen een tegel omruilen voor een plant.

 

www.opzoomermee.nl

1000Geveltuinen

1000 nieuwe geveltuinen in Rotterdam. Voor eind september 2020. Dat is het doel van Raymond Landegent, idealistische ondernemer van o.a. Groenemorgen en Oase want er zijn veel voordelen aan geveltuinen. Ze zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit (bijen en insecten) en helpen tegen wateroverlast. Bovendien wordt de buurt er een stuk fijner, vrolijker en gezelliger van. En een geveltuin is budgetvriendelijk. En maar weinig Rotterdammers weten dat je er één mag plaatsen, tot 45 centimeter vanaf je gevel. Door Corona zijn veel mensen thuis en hebben ze daar juist nu tijd voor, dus nu is het perfecte moment om te beginnen. Ook leuk: tussen Rotterdam en Amsterdam is het NK Tegelwippen van start gegaan. Met 1000 keer 15 tegels schiet het in Rotterdam in ieder geval flink op!

 

www.groenemorgen.org/1000geveltuinen
Tijs staat trots naast een circulaire TonTuin van Waterleider.

WaterLeider

WaterLeider, opgericht door Tijs van Ruth, maakt de stad blauwgroener met een variëteit aan initiatieven die bewoners helpen om bewust met water om te gaan en dit te combineren met meer groen. Zijn motivatie komt voort uit het idee dat juist de stad kansen biedt voor toegevoegd groen en een verbeterde biodiversiteit. Door het werken volgens een ecologisch verdienmodel is de grootste winst als mensen zelf aan de slag gaan met klimaatadaptieve en natuurinclusieve maatregelen. Een team van 25 duurzame doeners is volop bezig met inspireren en motiveren om anderen in beweging te brengen.

WaterLeider biedt:

 • Praktisch advies en uitvoering bij het plaatsen van regentonnen of het aanleggen van groene daken, daktuinen en regenwaterinstallaties.
 • Conceptontwikkeling en ondersteuning communicatie voor groenblauwe en participatie projecten.
 • Het geven van workshops met (regen)water als centraal thema, zoals de workshop Waterbaan voor kinderen.
 • Paradepaardje TonTuin, een circulaire plantenbak en regenton in een, waarmee je op een kwart vierkante meter kunt tuinieren. De ideale stadsvergroener.
 •  

  www.waterleider.nl

  Havensteder

  Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van Rotterdam op extremer weer, omdat zij veel gebouwen en binnenterreinen bezitten in de stad. En juist gebouwen en binnenterreinen spelen een hoofdrol bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Je kunt daken en binnentuinen vergroenen, klimaat-maatregelen nemen zoals afgekoppelde regenpijpen of waterdoorlatende verharding of moestuinen aanleggen met bewoners. Een keer per week zit een collega van de ingenieursafdeling van Gemeente Rotterdam bij woningcorporatie Havensteder te werken om zorg te dragen voor een goede kennisuitwisseling, waardoor de twee organisaties samen kansen kunnen pakken en goed kunnen samenwerken. Uit deze samenwerking zijn ook al mooie initiatieven gekomen, zoals de gezellige en klimaatadaptieve tuin van de Spetterflat in Spangen en de fraaie klimaatadaptieve tuinen van het blok Schans-Watergeus in Delfshaven. Bij de Spetterflat hebben de bewoners in een intensief participatietraject meegedacht over de inrichting van de tuin.

   

  www.havensteder.nl

  Woonstad

  Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van Rotterdam op extremer weer, omdat zij veel gebouwen en binnenterreinen bezitten in de stad. En juist gebouwen en binnenterreinen spelen een hoofdrol bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Je kunt daken en binnentuinen vergroenen, klimaat-maatregelen nemen zoals afgekoppelde regenpijpen of waterdoorlatende verharding of moestuinen aanleggen met bewoners. Een keer per week zit een collega van de ingenieursafdeling van Gemeente Rotterdam bij woningcorporatie Woonstad te werken om zorg te dragen voor een goede kennisuitwisseling, waardoor de twee organisaties samen kansen kunnen pakken en goed kunnen samenwerken. Uit deze samenwerking zijn ook al mooie initiatieven gekomen, zoals de aanleg van een groen polderdak en een klimaatadaptieve straat aan de Moerkappellestraat en een klimaatadaptieve straat met showcase van allerlei klimaatadaptieve maatregelen aan de Blommersdijkselaan. Beiden in het Oude Noorden.

   

  www.woonstadrotterdam.nl

  Klimaatkrachtig Delfland

  Samen de regio klimaatkrachtig maken! Dat is wat het netwerk Klimaatkrachtig Delfland doet. We bundelen onze krachten en goede ideeën. En dat is nodig. Er willen steeds meer mensen wonen en werken in de stad. En we hebben te maken met een stijgende zeespiegel, bodemdaling en weersextremen zoals hoosbuien en langdurige droogte. Ruimte om regenwater op te vangen is er bijna niet. Daarom komen we samen in actie. Samen met Rotterdams WeerWoord en lokale partners maken we de regio beter bestand tegen het veranderende klimaat. Tegelijkertijd maken we ons gebied ook mooier en leefbaarder. Alle maatregelen klein en groot dragen bij. Er zijn al vele goede initiatieven in tuinen, op het dak, onder de woning of in parken en straten.  Doe jij ook mee? Word partner of kijk wat jij kunt zelf doen. Klimaatkrachtig is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, een van de drie waterschappen in Rotterdam.

   

  www.klimaatkrachtig.nl