Klimaatkameraden
 

Klimaatkameraden

De stad vergroenen en voorbereiden op extremer weer doe je niet alleen. Daar heb je vele handen voor nodig, van bewoners en bewonersnetwerken, ondernemers, vakmensen op allerlei gebied, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars en iedereen die zich bezighoudt met Rotterdam. Hieronder een paar van de partijen waar Rotterdams WeerWoord mee samenwerkt.

Opzoomer Mee

Al 25 jaar activeert Opzoomer Mee bewoners om hun buurt aan te pakken. Geen beter netwerk dus om Rotterdammers te bereiken en met laagdrempelige, leuke acties de voorbereiding op een extremer klimaat onder de aandacht te brengen. Samen met de afdeling Gezondheid van de Gemeente en het gemeentelijk programma Twintig Hectare Groen, is Rotterdams WeerWoord de samenwerking met Opzoomer Mee aangegaan. Deze samenwerking bestaat voor nu uit een geldpotje voor groene initiatieven in de straat. En als de Groene & Schone roadshow weer kan reizen, is er een quiz en kunnen mensen een tegel omruilen voor een plant.

1000Geveltuinen

1000 nieuwe geveltuinen in Rotterdam. Voor eind september 2020. Dat is het doel van Raymond Landegent, idealistische ondernemer van o.a. Groenemorgen en Oase want er zijn veel voordelen aan geveltuinen. Ze zorgen voor meer groen, meer biodiversiteit (bijen en insecten) en helpen tegen wateroverlast. Bovendien wordt de buurt er een stuk fijner, vrolijker en gezelliger van. En een geveltuin is budgetvriendelijk. En maar weinig Rotterdammers weten dat je er één mag plaatsen, tot 45 centimeter vanaf je gevel. Door Corona zijn veel mensen thuis en hebben ze daar juist nu tijd voor, dus nu is het perfecte moment om te beginnen. Ook leuk: tussen Rotterdam en Amsterdam is het NK Tegelwippen van start gegaan. Met 1000 keer 15 tegels schiet het in Rotterdam in ieder geval flink op!

Havensteder

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van Rotterdam op extremer weer, omdat zij veel gebouwen en binnenterreinen bezitten in de stad. En juist gebouwen en binnenterreinen spelen een hoofdrol bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Je kunt daken en binnentuinen vergroenen, klimaat-maatregelen nemen zoals afgekoppelde regenpijpen of waterdoorlatende verharding of moestuinen aanleggen met bewoners. Een keer per week zit een collega van de ingenieursafdeling van Gemeente Rotterdam bij woningcorporatie Havensteder te werken om zorg te dragen voor een goede kennisuitwisseling, waardoor de twee organisaties samen kansen kunnen pakken en goed kunnen samenwerken. Uit deze samenwerking zijn ook al mooie initiatieven gekomen, zoals de gezellige en klimaatadaptieve tuin van de Spetterflat in Spangen en de fraaie klimaatadaptieve tuinen van het blok Schans-Watergeus in Delfshaven. Bij de Spetterflat hebben de bewoners in een intensief participatietraject meegedacht over de inrichting van de tuin.

 

Woonstad

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij het voorbereiden van Rotterdam op extremer weer, omdat zij veel gebouwen en binnenterreinen bezitten in de stad. En juist gebouwen en binnenterreinen spelen een hoofdrol bij het vergroenen en klimaatbestendig maken van de stad. Je kunt daken en binnentuinen vergroenen, klimaat-maatregelen nemen zoals afgekoppelde regenpijpen of waterdoorlatende verharding of moestuinen aanleggen met bewoners. Een keer per week zit een collega van de ingenieursafdeling van Gemeente Rotterdam bij woningcorporatie Woonstad te werken om zorg te dragen voor een goede kennisuitwisseling, waardoor de twee organisaties samen kansen kunnen pakken en goed kunnen samenwerken. Uit deze samenwerking zijn ook al mooie initiatieven gekomen, zoals de aanleg van een groen polderdak en een klimaatadaptieve straat aan de Moerkappellestraat en een klimaatadaptieve straat met showcase van allerlei klimaatadaptieve maatregelen aan de Blommersdijkselaan. Beiden in het Oude Noorden.