Grindstrook of grindkoffer

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

In een grindstrook of grindkoffer kan regenwater afkomstig van je verhard terras of je dak tijdelijk worden geborgen. Van daaruit kan het geleidelijk wegzakken in de ondergrond. De hoeveelheid regenwater die zo kan worden geborgen en geïnfiltreerd is afhankelijk van de afmetingen van de grindstrook en de doorlatendheid van de bodem. Infiltratie helpt mee om verdroging van je tuin tegen te gaan.

Voorwaarde voor een goede werking van een grindstrook is dat het grondwaterpeil niet te hoog staat, aangezien de bodem dan geen extra water meer kan opnemen. Bij bijzonder zware neerslag kan het ook voorkomen dat de grindstrook volloopt. Daarom moet deze altijd van een overloop worden voorzien. De overloop van de grindstrook kan afstromen naar een sloot of ander oppervlaktewater. Is er geen oppervlaktewater in de buurt, dan kan de overloop op het riool worden aangesloten.

Plaats de grindstrook op enige afstand van je huis en als het kan iets lager zodat het regenwater niet je huis in stroomt als de grindstrook vol is.

Een grindstrook leg je makkelijk zelf aan. Je hoeft alleen maar een goot te graven, de overloop aan te leggen, de goot te bekleden met geotextiel en te vullen met grind.

Wil je weten hoe groot een grindstrook in jouw tuin zou moeten zijn? Kijk hier voor een indicatie.