Waterberging in verdiepte parkeervakken

Impact

2 uit 3

Schaal

klein

S M L XL

Investering

2 uit 3

Naast auto’s parkeren doen we eigenlijk nog niet zoveel met alle parkeervlakken die Rotterdam heeft. Door parkeervakken verdiept aan te leggen kan bij een piekbui het regenwater beter vastgehouden worden zonder dat er waterschade optreedt. Zo krijgen de parkeervakken nog een extra functie.