Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • vandaag

Rotterdam hergebruikt regenwater tijdens droogte

Rotterdam wordt steeds groener! Al deze planten en bomen hebben natuurlijk water nodig. Maar, we maken steeds meer perioden van droogte mee. Hoe we ons in Rotterdam voorbereiden op deze droge perioden? Met waterbuffers natuurlijk!

Bomen en planten kunnen veel last hebben van droogte. Heb jij je ook wel eens afgevraagd of je regenwater kunt opvangen om daar de planten mee water te geven? Thuy Do, adviseur van de afdeling Water Strategie en Ontwikkeling, geeft antwoord op deze vraag: ‘Rotterdam probeert al op meerdere locaties het regenwater vast te houden en op te vangen voor hergebruik. Regenwater wordt dan opgevangen in zogeheten waterbuffers onder de grond. Het water wordt hier opgeslagen en kan later worden opgepompt voor hergebruik.’

Een goed voorbeeld daarvan is Sparta. De grasmat daar krijgt water uit zo’n waterbuffer. Bij woongebouw Little C wordt het groene dak bewatert vanuit een waterbuffer onder de parkeergarage. Bij De Doelen is zelfs een biodivers dak met waterberging aangelegd. En ook in de Robert Fruinstraat wordt overtollig regenwater gebruikt voor de plantjes.

Nieuwe projecten

Regenwater dat straks op het dak van Winkelcentrum Zuidplein en van de Gooilandsingel valt, wordt opgevangen in een waterbuffer. Bij een flinke regenbui past daar maar liefst 24 miljoen liter water in! Ahoy wil dit regenwater vervolgens gebruiken voor het schoonmaken van vloeren en het wassen van ruiten. De nieuwe bioscoop zal het water gaan gebruiken voor het doorspoelen van de toiletten. Als er voldoende water beschikbaar is, kan het zelfs gebruikt worden om de vijvers in het Zuiderpark mee door te spoelen. Ook bij Hofplein en Hofbogen bekijkt de gemeente of het regenwater in de ondergrond opgeslagen kan worden. Dit kan vervolgens worden hergebruikt voor de groene long en op het lange groene dakpark.

Water ook nodig in de grond

‘Maar we hebben het regenwater ook hard nodig in de grond’, vervolgt Do. ‘Om het grondwater aan te vullen en verzilting vanuit de zee tegen te gaan. We leggen daarom ook waterpleinen en waterbergingen aan om regenwater op te vangen tijdens hevige regenbuien. Op deze manier zullen huizen, straten en riolen niet over lopen. Bij waterbeheer zijn we echte multitaskers: we besparen, benutten, bergen, vertragen én we voeren af.’

Wat kun je zelf doen?

Ook jij kunt meehelpen! Bijvoorbeeld door je regenpijp af te koppelen en water op te vangen in een (slimme) regenton. Of, door je tuin te vergroenen.

Water opvangen in een regenton
De eenvoudigste (en goedkoopste) manier om regenwater op te vangen is in een regenton. Regentonnen zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen, vormen en formaten. Meer informatie over de regenton vind je hier.

Fotograaf Jan de Groen

Water ondergrond opvangen
Ook ondergronds kun je regenwater opvangen. Je geleidt het regenwater dan via de regenpijp in een regentank of infiltratiekrat. Je kunt het water hier tijdelijk vasthouden. De infiltratiekratten geven het water in de loop van de volgende dagen langzaam af aan de omliggende grond.

Fotograaf Jan de Groen

Minder tegels, meer groen
Van nature wordt de grondwaterstand als buffer gebruikt. Door het veranderende klimaat en doordat er steeds meer oppervlakte wordt verhard, raakt soms ook deze buffer uitgeput. Wil je de wateropvang in je tuin garanderen, dan zul je de verharde oppervlakte beperkt moeten houden en vervangen door groen. Dus: tegels eruit, groen erin!

Fotograaf Johannes Odé

Groendak
Wist je dat je je (platte) dak als spons kunt gebruiken? Groene daken houden op een natuurlijke manier vocht vast. Daarnaast is het goed voor de biodiversiteit en het vormt een extra beschermlaag voor je dak. Win-win dus.

Fotograaf Jan de Groen

Waarvoor kun je regenwater gebruiken?

Doordat regenwater geen chloor en kalk bevat, is het ideaal om je planten mee water te geven. Daarnaast kun je er prima je auto, vloeren en ruiten mee wassen. Je kunt er je toilet mee doorspoelen en zelfs je was mee doen. Regenwater (her)gebruiken is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor je portemonnee.

Kijk voor meer tips over vergroenen op onze pagina Handen uit de mouwen. Beschikbare subsidies vind je op de pagina Subsidie Klimaatadaptatie | Rotterdam.nl.