Toevoegen singels en open waterpartijen

Impact

3 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

3 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit Duurzame mobiliteit

Stromend oppervlaktewater zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke stad, het is ook zeer nuttig. Het vergroot de waterbergingscapaciteit van een gebied aanzienlijk, wat wateroverlast kan voorkomen. Daarnaast zorgt water voor verkoeling van de directe omgeving en een stabiele grondwaterstand. Hierbij is wel belangrijk dat de singel, plas of sloot verbonden is met een groter watersysteem zodat doorstroming mogelijk is.