Hoogteverschillen in je tuin

Impact

1 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit

Als je last hebt van een vochtige tuin, kun je er door hoogteverschillen in je tuin voor zorgen dat regenwater na een zware bij tijdelijk opgeslagen kan worden in de lager gelegen delen verder bij de woning vandaan. Zo blijven de hoger gelegen delen van de tuin, bijvoorbeeld het terras, na een zware regenbui droog.

In de lager gelegen en onverharde delen van de tuin kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat je er hinder van ondervindt. Door hoogteverschillen in je tuin aan te brengen stroomt het water na een hevige bui naar een plek in de tuin waar het geen kwaad kan.

Door de hoogteverschillen en het ontstaan van natte en droge gedeelten, ontstaat er ruimte voor meer en minder vochtminnende planten, wat de soortenrijkheid ten goede komt.

In het natte gedeelte kun je ook een houten vlonder als terras of tuinpad aanleggen. Plaats dan wel een waterdoorlatend anti-worteldoek om onkruidgroei onder en tussen het vlonderhout te voorkomen.

Verlaagd deel van een grasveld of tuin voor waterberging

Door een deel van je grasveld of je tuin 15 cm te verlagen zorg je voor extra waterberging bij hevige regenval.