DIT of IT-riool

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Bijdrage

Circulariteit

Een Drainage Infiltratie Transport (DIT) riool is een geperforeerde buis die regenwater afvoert naar het oppervlaktewater. In gebieden waar grote wisselingen in de grondwaterstand zijn, kan een DIT-riool ervoor zorgen dat de pieken in grondwaterstanden (hoog en laag) worden afgevlakt. Als het erg droog is kan een DIT-riool juist oppervlaktewater aanvoeren zodat dit in de bodem kan doordringen.
Het infiltratie- en transportriool (IT-riool) zorgt ervoor dat regenwater via een met geotextiel, geferorrerde, horizontale buis in de bodem geinfiltreerd wordt. Een IT riool moet altijd boven het grondwater liggen. Als niet al het regenwater kan worden geïnfiltreerd, zal de buis gaan werken als een gewone afvoer. Het IT-riool is een maatregel om in verdroogde gebieden (regen)water te laten infiltreren.