Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • 12/12/2023

Groenblauw schoolplein voor De Klaver

Saaie, grijze tegels maakten plaats voor een groene oase. Nu kunnen de leerlingen van basisschool De Klaver in Carnisse voortaan volop spelen én leren op hun vernieuwde schoolplein. Na schooltijd zijn alle kinderen uit de buurt er welkom. Het nieuwe groenblauwe plein bij De Klaver is mede mogelijk gemaakt door ‘Rotterdam gaat voor groen’. Burgemeester Aboutaleb heeft het plein op vrijdagmiddag 8 december feestelijk geopend.

Het 650 m2 grote schoolplein van De Klaver was voorheen bijna helemaal betegeld. Dus was het er erg heet in de zomer en was er wateroverlast in tijden van veel regen. De behoefte aan een groenblauw schoolplein met veel bomen en groen, waar water op een natuurlijke manier kan wegstromen, was dan ook groot. Dit sluit aan bij de visie van De Klaver dat kinderen recht hebben op een omgeving met planten, natuur en insecten. Om kinderen niet alleen uit boeken over de natuur te laten leren, maar ook in het echt, dus op het plein. Vooral in oude stadswijken, waar veel kinderen geen tuin hebben, is dit van belang. Het groenblauwe schoolplein biedt deze kinderen de kans om met de natuur in contact te komen. In maart 2022 diende de school een subsidie aanvraag in bij de gemeente voor de aanleg van zo’n plein.

Een nieuw schoolplein met groene planten en houten speeltoestellen. Er zijn vlaggetjes en ballonnen voor feest. Het is buiten en je ziet gebouwen op de achtergrond.
Groenblauw schoolplein De Klaver, fotograaf Arnoud Verhey

Plannen maken

Met de inbreng van de kinderen, ouders en buurtbewoners gingen de ontwerpers aan slag. Zo bedachten kinderen uit groep 7 allemaal oplossingen voor hun schoolplein, die ze verwerkten in tekeningen, maquettes en een presentatie. Tijdens een instuifmiddag dit voorjaar konden volwassenen en kinderen uit de buurt hun wensen voor het schoolplein doorgeven. Daarnaast waren er acties om het plein alvast op te fleuren.

Kinderen spelen buiten op een groenblauw schoolplein met boomstammen en touwen. Ze klimmen en balanceren. Er zijn bomen en een houten hek, en huizen op de achtergrond.
Groenblauw schoolplein De Klaver, fotograaf Arnoud Verhey

Waarom een groenblauw schoolplein?

Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat kinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en zo verbeteren de leerprestaties. Het groen zorgt voor verkoeling en schaduw tijdens hitte. Een groenblauw schoolplein zorgt ook voor meer plant- en diersoorten. En als het erg hard regent, wordt het water beter afgevoerd. Dat betekent minder waterplassen bij school én in de wijk. Op deze manier wordt de stad nog groener en klimaatbestendiger!

Een schoolplein met natuurlijke speelelementen zoals boomstammen. Er zijn planten en een waterpomp in het midden. Het is een open ruimte met gebouwen op de achtergrond.
Groenblauw schoolplein De Klaver, fotograaf Arnoud Verhey

Ambassadeurgemeente

Ambassadeurgemeente
Rotterdam werkt al jaren aan groenblauwe schoolpleinen. Vanaf 2019 kregen in totaal 24 scholen subsidie van de gemeente voor het aanleggen van zo’n groenblauw plein.
Daarnaast zijn er openbare pleinen waar scholen gebruik van maken. Ook die pleinen worden opgeknapt. Zo waren dat in 2023 de pleinen aan de Louwerslootstraat, de Nozemanstraat, het Schelfplein en het Dempoplein. En ook voor nieuwbouwscholen heeft de gemeente sinds kort een subsidieregeling. Rotterdam is daarom door Jantje Beton en IVN benoemd als één van de vijf ambassadeurgemeenten voor groenblauwe schoolpleinen.

Een groenblauwe buitenspeelplaats met zand, rotsen en houten speelstructuren. Er zijn groene planten en slingers met vlaggetjes. Achter de speelplaats staan huizen.
Groenblauw schoolplein De Klaver, fotograaf Arnoud Verhey

Rotterdam gaat voor groen

Deze subsidie maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam gaat voor groen’ en ‘Rotterdams WeerWoord’. Vanuit het actieprogramma ‘Rotterdam gaat voor groen’ heeft de gemeente – samen met o.a. bewoners en bedrijven – 20 hectare groen toegevoegd aan de stad. Waarbij er ook aandacht is voor biodiversiteit. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.

Wil jij ook een groenblauw schoolplein?

Rotterdamse basisscholen opgelet! Voor het groener en klimaatbestendiger maken van jullie schoolpleinen is er nu een financiële bijdrage beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie.