Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Programmakader Rotterdams WeerWoord 2030 gereed! 

Vandaag lanceren we het nieuwe Programmakader van het Rotterdams WeerWoord 2030. Dit document bevat alle plannen en acties die nodig zijn om Rotterdam klaar te maken voor klimaatverandering.

We kunnen er niet omheen: klimaatverandering is een feit. De gevolgen ervan zijn nu al merkbaar en raken ons allemaal. Gelukkig kunnen we ons hierop voorbereiden! Het Programmakader WeerWoord 2030 biedt een overzicht van wat iedereen kan bijdragen aan klimaatadaptatie. Of je nu betrokken bent bij het ontwikkelen, inrichten of beheren van de stad, jouw inzet is van groot belang. Het plan geeft ook richting aan de samenwerking met partners van WeerWoord, zoals de Waterschappen, woningcorporaties en Evides. Het benoemt ook welke acties en gebieden prioriteit moeten krijgen.

Samen maken we Rotterdam klaar voor de toekomst!

We willen ervoor zorgen dat onze stad goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom hebben we als stad gezamenlijk een ambitieus plan opgesteld, in lijn met het Nationale Deltaplan. Klimaatadaptatie wordt niet langer gezien als iets wat alleen buiten plaatsvindt, maar als een integraal onderdeel van al onze stedelijke uitdagingen. Met behulp van het Programmakader kunnen professionals klimaatadaptatie al in een vroeg stadium integreren in plannen voor nieuwe gebouwen, renovatieprojecten, openbare ruimtes en in samenwerking met de Rotterdammers. Daarnaast laat het kader zien hoe klimaatadaptatie samen kan gaan met andere belangrijke stedelijke ontwikkelingen, zoals de overgang naar duurzame energie, verbeterde mobiliteit, circulariteit en het behoud van biodiversiteit. Deze veranderingen zullen de komende decennia een grote invloed hebben op onze stad. Ons doel is dat alle betrokken partijen in Rotterdam uiterlijk in 2030 klimaatbestendig gaan handelen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat Rotterdam in 2050 volledig is aangepast aan het klimaat.

De Uitvoeringsagenda

Voor de komende vier jaar hebben we een duidelijk plan: de Uitvoeringsagenda WeerWoord 2023-2026. Hierin worden concrete activiteiten en maatregelen vastgesteld om onze stad weerbaar te maken tegen zes belangrijke klimaatuitdagingen. We moeten ons nu en in de toekomst voorbereiden op extreme neerslag, overstromingen, hitte, droogte, grondwaterproblemen en bodemdaling. Het Programmakader biedt praktische richtlijnen en oplossingen voor deze uitdagingen, opgedeeld per wijk. Het helpt ons bij het ontwikkelen van (uitvoerings)plannen met vijf belangrijke bouwstenen: Stedelijke Klimaatopgaven, Implementatiekansen, Klimaat-wijkkaarten, de Toolkit WeerWoord en Klimaatprioriteiten.

Op deze pagina vind je meer informatie, zoals kaarten per wijk en een handige Toolkit met maar liefst 170 fysieke en 90 niet-fysieke klimaatmaatregelen. Klimaatadaptatie is geen vrijblijvende luxe meer, maar een noodzakelijke voorwaarde om Rotterdam leefbaar en veilig te houden, ondanks de veranderingen in ons klimaat. We hebben iedereen nodig om dit doel te bereiken.

Lees het Programmakader Rotterdams WeerWoord 2030 door op de knop hieronder te klikken. Laten we samen de handen uit de mouwen steken en werken aan een stad die bestand is tegen de uitdagingen van klimaatverandering!

Hier lezen (NL)  

Hier lezen (ENG)