Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • 08/06/2024

Uitvoeringsagenda 2023-2026: concrete acties tegen extremer klimaat

In Rotterdam moet het veilig en aangenaam wonen zijn, nu en in de toekomst. Het gemeentebestuur bereidt zich daarom – samen met álle Rotterdammers – voor op een extremer klimaat. Vijftig projecten in wijken en buurten die klimaatadaptieve maatregelen koppelen aan groen, mobiliteit en biodiversiteit. Vijftien pleinen die veel groener, klimaatadaptatief en biodivers worden. En het blijvend ondersteunen van bewoners die in hun eigen omgeving aan de slag willen met klimaatadaptatie. Het is slechts een greep uit de acties en maatregelen in de Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord 2023-2026, die hoort bij het Programmakader 2030 zoals dat op 1 juni is vastgesteld in de Rotterdamse gemeenteraad.

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat. Rotterdam ligt laag in de Nederlandse rivierdelta en is daardoor bijzonder kwetsbaar. Klimaatadaptatie is noodzakelijk om te zorgen dat Rotterdam veilig, groen, leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voorkómen is beter dan dat het je overkomt! Nu investeren in klimaatadaptieve maatregelen, voorkomt ruim 90% van de kosten van het herstellen van mogelijke schade in de toekomst.

Hier lezen

Concrete acties

In de Uitvoeringsagenda WeerWoord 2023-2026 staan concrete acties en maatregelen om onze stad, samen met álle Rotterdammers, voor te bereiden op een extremer klimaat, zodat het er veilig en aangenaam wonen en leven is, nu en in de toekomst. We gaan aan de slag met zes belangrijke klimaatuitdagingen: extreme neerslag, overstromingen, hitte, droogte, grondwaterproblemen en bodemdaling. De uitvoeringsagenda biedt praktische richtlijnen en oplossingen voor deze uitdagingen, opgedeeld per wijk.

Meer groen in de stad

We zijn al begonnen met meer groen in de stad en aandacht voor de biodiversiteit. We gaan hiermee door op een slimme manier, door klimaatadaptatie te koppelen aan andere opgaven in de stad. Uiterlijk in 2030 moeten alle fysieke projecten en aanpassingen in de stad helpen om ons voor te bereiden op extreem weer en het veranderende klimaat. De financiering komt uit de Groenagenda, waarvoor in het coalitieakkoord een budget van 57 miljoen is vastgesteld.

Vijf sporen

De plannen zijn verdeeld in vijf uitvoeringssporen: Nieuw vastgoed klimaatadaptief ontwikkelen; Bestaand vastgoed klimaatadaptief renoveren en verduurzamen; De buitenruimte klimaatadaptief inrichten en beheren; Alle Rotterdammers in beweging krijgen om klimaatadaptief te handelen; Maatregelen koppelen aan andere transities, zoals de energietransitie, de mobiliteits-transitie, biodiversiteit en circulariteit.

Klimaatadaptief bouwen

Het college stelt 4 miljoen euro beschikbaar om klimaatadaptieve maatregelen toe te passen in lopende bouwprojecten, zoals nieuwbouw van scholen en sportvoorzieningen. Op Katendrecht werken we samen met ontwikkelaars aan maatregelen voor ruim 3.000 nog te bouwen woningen. Voor bestaand vastgoed komen er een subsidieregeling, ook voor particulieren, en afspraken met vier grote woningcorporaties.

50 projecten

In Rotterdamse wijken en buurten worden 50 projecten uitgevoerd, waarin klimaatadaptieve maatregelen, groen, mobiliteit en biodiversiteit integraal worden aangepakt. Het budget hiervoor is 30 miljoen. Bijvoorbeeld een nieuwe waterberging, extra bomen voor schaduw en minder verharding op het Assendelftplein in Kralingen-West. Of het aanleggen van een gescheiden rioolsysteem voor regen- en afvalwater in de Tarwewijk, tegelijkertijd met stadsverwarming. We voeren tien projecten tegen hittestress uit, met speciale aandacht voor de wijken in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid.

Groene pleinen

Vijftien pleinen worden vergroend, klimaatadaptatief en biodiverser gemaakt. Ook komt er een nieuw masterplan voor de singels in het centrum. Via een wijkaanpak ondersteunen we Rotterdammers die hun eigen omgeving samen met hun buren willen vergroenen, er komen collectieve regentonnenacties en de Tegeltaxi blijft rijden om gewipte tegels op te halen. Ondertussen gaat het aardgasvrij maken van woningen door en komen er meer mobiliteits-experimenten zoals het tijdelijke eenrichtingverkeer in de Zwart Janstraat.

Lees de Uitvoeringsagenda 2023 – 2026 door op de knop hieronder te klikken.

Hier lezen