Lichtgewicht ophogingsmaterialen

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

2 uit 3

Soms is het nodig om een bouwplaats in zijn geheel op te hogen. Hiervoor kunnen ophogingsmaterialen zoals zand gebruikt worden, maar dit levert ook veel belasting voor de ondergrond op. Lichtgewicht ophogingsmateriaal heeft dezelfde functie als zand, maar vermindert de belasting aanzienlijk waardoor er minder (snel) bodemdaling zal zijn.