Dijken beplanten

Impact

2 uit 3

Schaal

geen data

S M L XL

Investering

1 uit 3

Bijdrage

Biodiversiteit

Een dijk bestaat vaak uit een kern van zand, voorzien van een bekleding. Aan de waterzijde wordt een dijk bekleed met harde materialen zoals steen en asfalt. Deze kant moet immers bestand zijn tegen golven en stroming. De landzijde van de dijk kan bestaan uit uit zachte, groene bekleding, die is opgebouwd uit een kleilaag en begroeiing. Het is belangrijk dat deze begroeiing, bestaande uit grassen en kruiden, een goed ontwikkeld wortelsysteem heeft. Dat zorgt dat erosie van het talud wordt tegengegaan. Daarnaast is een groene dijk aantrekkelijk voor recreatie.