Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • 23/04/2021

Rotterdam houdt het droog!

Rotterdam beschermt zich steeds beter tegen wateroverlast bij hevige regen. Het percentage panden dat geen verhoogde kans heeft op wateroverlast, neemt toe tot 89,5 procent. Dit meldde het college deze week in de voortgangsnotitie ‘In de Weer’ van Rotterdams WeerWoord.

In november 2020 is de Uitvoeringsagenda Rotterdams WeerWoord door het college vastgesteld. Hierin staan de maatregelen die de gemeente neemt om Rotterdam voor te bereiden op de verandering van het klimaat. De gemeente doet samen met bewoners, woningcorporaties en de waterschappen. Wethouder Wijbenga (Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven) is blij met deze eerste resultaten, “Met het Rotterdams WeerWoord geven we antwoord op een extremer klimaat. De samenwerking met zowel Rotterdammers als ook andere partijen zit in een positieve vlucht. Kleine en grote projecten hebben ertoe geleid dat we er nu al zo goed voor staan. En komende jaren gaan we er volop mee door!”

Extreme regen

Bij de start van Rotterdams WeerWoord lag het aantal panden dat geen last heeft van extreme regen op 86,7 procent. Dit aantal is nu al toegenomen tot 89,5 procent. Hier komen de resultaten van de projecten van dit jaar en volgend jaar nog bij. De verwachting is dat het de 90 procent, die het college als doel heeft gesteld, daarmee ruim gehaald wordt. Deze toename is onder andere het resultaat van de aanleg van vijf groenblauwe schoolpleinen en het succes van de subsidieregeling klimaatadaptie. Het budget van 500.000 euro hiervan was in 2020 bijna volledig uitgekeerd. Met de subsidie is onder andere 932 m3 waterberging gerealiseerd en bijna 12.000 nieuw groen toegevoegd, waaronder 64 groene daken.

Groen

Zowel met de subsidieregeling als de aanleg van groenblauwe schoolpleinen gaat de gemeente dit jaar door. De komende twee jaar staan er daarnaast nog veertien andere projecten gepland, zoals de Kop van Feijenoord en de Urban Water Buffer Ahoy. In Feijenoord worden 2 hectare tegels vervangen door groen. Onder Ahoy en een deel van Zuidplein komt een ondergrondse waterberging.

Tegelwippen

Ook Rotterdammers kunnen een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door mee te doen aan het NK Tegelwippen. Hierbij vervangen bewoners tegels voor hun woning door een geveltuintje. Het doel voor dit jaar is om 100.000 tegels te vervangen. Bewoners die meedoen, kunnen op www.tegelwippen.nl doorgeven hoeveel tegels ze vervangen hebben.
Een andere manier waarop inwoners kunnen helpen, is door het opvangen van regenwater in een regenton. Samen met de drie waterschappen heeft de gemeente zeshonderd regentonnen beschikbaar die particulieren kunnen aanvragen voor hun eigen waterberging (www.hetregenttonnen.nl) . Dit najaar tekent de gemeente met de waterschappen ook nog een bestuursakkoord water en klimaat. Het doel is om de samenwerking te versterken en de opgave gezamenlijk aan te pakken.

Woningcorporaties

Behalve met de waterschappen werkt de gemeente ook samen met de woningcorporaties. Op 22 maart is een intentieovereenkomst getekend met Woonbron, Woonstad Rotterdam, Havensteder en Vestia. Hierin staat dat zij zich samen met de gemeente inspannen om Rotterdam voor te bereiden op het toekomstig klimaat. Door bijvoorbeeld samen te werken aan groene daken, groene tuinen, koele plekken en wateropvang in de stad.

Meer informatie? Download de voortgangsnotitie hier.
Rotterdams WeerWoord bereidt de stad voor op extremer klimaat.