Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Subsidieregeling Klimaatadaptatie 2021!

Ook in 2021 werken we samen aan een klimaatbestending Rotterdam met de subsidieregeling Klimaatadaptatie.
Dit jaar is er totaal 500.000 euro beschikbaar voor bewoners, VVE’s, bedrijven en organisaties in Rotterdam.

Het klimaat verandert en dat raakt ons allemaal, vooral in de steden neemt de kans op overlast en schade door extreem weer toe. Bovendien heeft extreme hitte negatieve gevolgen voor onze gezondheid. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen! Samen maken we onze geliefde stad klimaatbestendig. De inzet van bewoners is daarbij onmisbaar, want ongeveer 60 procent van de stad is immers privaat terrein. De subsidieregeling Klimaatadaptatie is bedoeld om Rotterdammers en Rotterdamse bedrijven, verenigingen en stichtingen te stimuleren het eigen terrein klimaatbestendiger te maken en voor te bereiden op extreem weer.

Klimaatadaptieve subsidie

Je kunt subsidie aanvragen voor het toevoegen van groenoppervlak door beplanting, waterberging en afgekoppeld oppervlak.

De subsidie bedraagt:
• 500 euro per toegevoegde kubieke meter waterberging.
• 10 euro per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak.
• 5 euro per toegevoegde vierkante meter afgekoppeld oppervlak.
Een combinatie is hierbij mogelijk. Er kan maximaal weer 50.000 euro worden toegekend en uitgekeerd per aanvraag.

LET OP: Er wordt geen subsidie verstrekt voor het toevoegen van groenoppervlak, waterberging of afgekoppeld oppervlak aan nieuwbouwprojecten of braakliggende terreinen.

Wil jij een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van Rotterdam? En kun je daar financiële steun bij gebruiken?
Bekijk alle voorwaarden op de pagina’s subsidie Klimaatadaptatie tot € 1.500 en subsidie Klimaatadaptatie vanaf € 1.500 en dien hier jouw aanvraag in.

Meer informatie

Vragen over deze subsidieregeling? Neem contact op met het Duurzaamheidsloket of telefonisch via 14010.

De subsidieregeling Klimaatadaptatie is een onderdeel van het Rotterdams WeerWoord in samenwerking met het actieprogramma “Rotterdam gaat voor groen”.