Icon Left Overzicht
 • Nieuws
 • 03/07/2024

Subsidie Klimaatadaptatie wooncorporaties

Wooncorporaties in Rotterdam kunnen vanaf 1 juli 2023 subsidie aanvragen voor de aanleg van meer groen, het opvangen van regenwater, aansluiten hemelwaterafvoer op gescheiden rioolstelsel en hittemaatregelen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat de stad beter bestand is tegen droogte en hevige regenval.

Het vergroenen van tuinen of (dak)terrassen. De regenpijp afkoppelen van het riool. Regenwater opvangen en (her)gebruiken. Het treffen van concrete maatregelen tegen hitte in en om een woning in de vorm van zonwering en ventilatie. Wooncorporaties kunnen hier de subsidie klimaatadaptatie voor gebruiken. En dat is nodig, want de gemeente kan niet alles zelf. Slechts 40% van de stad is namelijk eigendom van de gemeente. Met de subsidie kunnen we samen zorgen voor een stad die bestand is tegen de steeds meer voorkomende extreme droge én natte weersomstandigheden.

Minder wateroverlast en minder last van hitte

Extra groen creëren en het opvangen van regenwater is belangrijk. Als er meer regenwater bij hevige buien wordt opgevangen, is er minder wateroverlast en waterschade aan gebouwen. Daarnaast raakt het riool minder snel overbelast bij een hoosbui. En ook neemt ‘groen’ goed water op en houdt het minder warmte vast bij heet zomers weer. Veel woningen in Nederland zijn zo gebouwd dat ze zoveel mogelijk zon binnenlaten. Maar door de toenemende hitte is zo’n zonnige woning niet meer ideaal en zelfs problematisch: in de zomer kunnen woningen te heet worden en dat kan de gezondheid van de bewoners schaden. Daarom is het belangrijk om hittemaatregelen in en om woningen te treffen.

Subsidiebedragen

De subsidie bedraagt:

 • € 250,- per toegevoegde 500 liter waterberging;
 • een vast bedrag van €500 per pand of perceel voor de regenaansluiting op een gemeentelijk regenwater rioolstelsel of voor het voorbereiden van de aansluiting op een gemeentelijk regenwater rioolstelsel dat nog aangelegd moet worden;
 • € 10,- per toegevoegde vierkante meter gerealiseerd groenoppervlak en;
 • – € 1,- per plant of kruid, genoemd in de plantenlijst op deze pagina;
  – € 2,- per heester of struik, genoemd in de plantenlijst op deze pagina;
  – € 10,- per boom, genoemd in de plantenlijst op deze pagina.

 • € 10 per toegevoegde vierkante meter verticaal groeiend groen van minimaal twee vierkante meter per woning of bedrijfspand.
 • € 62,50 per m2 toegevoegde zonwerende screens met een maximum van € 700 per woning of bedrijfspand.
 • € 150 per m breedte toegevoegde zonnescherm met een maximum van € 700 woning of bedrijfspand.
 • € 70 per m2 zonwerende folie met een maximum van € 700 woning of bedrijfspand.
 • € 50 per toegevoegde ventilatierooster met een maximum van één rooster per ruimte van de woning of het bedrijfspand.
 • € 15 per schaduwdoek met een maximum van twee doeken per woning/bedrijfspand.
 • € 42,50 per m2 zonwerend glas met een maximum van € 400 per woning of bedrijfspand.
 •  
  Een woningcorporatie kan elk jaar maximaal 20% van het subsidiebedrag voor dat jaar aanvragen.

  Goed om te weten: de Lijst inheemse planten bevat een aantal plantensoorten die niet inheems zijn, zoals lavendel en vlinderstruik. Aangezien deze planten een (zeer) positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit, kun je ook subsidie krijgen voor deze planten. Ze ondersteunen dieren zoals bijen, vlinders en vogels.