Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • 04/06/2024

Subsidie voor inheemse planten!

Wie inheemse plantensoorten in de tuin plant, helpt de biodiversiteit in de stad. Daarom kunnen Rotterdammers voor inheemse planten, kruiden, heesters, struiken en bomen subsidie krijgen. Zo maken we de stadsnatuur van Rotterdam samen mooier, duurzamer en meer biodivers.

Een inheemse plant is een plant die van nature ergens voorkomt. Insecten en andere dieren zijn vaak afhankelijk van inheemse plantensoorten voor voedsel, veiligheid en voortplantingsplekken. De insecten, zoals bijen, vlinders, lieveheersbeestjes en vliegen, zijn weer een bron van voedsel voor onder meer vogels en kleine zoogdieren. In de afgelopen decennia is een sterke afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit te zien. Daarom biedt Rotterdam oplossingen voor herstel van de biodiversiteit.

Subsidie

Zo geeft de gemeente subsidie voor inheemse planten, kruiden, struiken en bomen. Voor elke vierkante meter groen die je toevoegt, krijg je al 10 euro subsidie. Als je 20 vierkante meter groen toevoegt aan je tuin, kan daar een bedrag bijkomen: 1 euro per inheemse (vaste) plant of kruid, 2 euro per inheemse heester of struik en 10 euro per inheemse boom. De bijdrage is onderdeel van de subsidieregeling klimaatadaptatie.

Voorwaarden

Wie in aanmerking wil komen voor deze bijdrage moet voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Deze zijn te vinden op de loketpagina. Een belangrijke voorwaarde is dat u minimaal 20 vierkante meter aan groen aanlegt. Voor bomen geldt dat deze een stamomtrek moeten hebben van meer dan zes centimeter op één meter hoogte van de grond.

Meer informatie

Op de pagina inheemse planten is een lijst te vinden van alle inheemse soorten. Meer informatie over klimaatsubsidies is te vinden op de pagina Subsidie klimaatadaptie.

Let op: De Lijst inheemse planten bevat een aantal plantensoorten die niet inheems zijn. Aangezien deze planten een (zeer) positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit is ervoor gekozen ook voor deze planten subsidie te verlenen. Zij ondersteunen dieren zoals bijen, vlinders en vogels.