Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Rotterdam en Ho Chi Minh Stad

Rotterdam en Ho Chi Minh Stad tekenden een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in Rotterdam. Beide deltasteden ervaren de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en hitte. Samenwerking is essentieel om klimaatverandering aan te pakken.

Op 31 juli werd in het stadhuis van Rotterdam een nieuwe samenwerkingsovereenkomst (Memorandum of Understanding – MoU) getekend tussen Rotterdam en Ho Chi Minh Stad in Vietnam. Het is een formele overeenkomst die de intenties en wederzijdse afspraken van de betrokken partijen vastlegt zonder dat er juridisch bindende verplichtingen worden opgelegd. Beide steden zijn deltasteden en ervaren negatieve effecten van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regen, bodemdaling en hitte. Samenwerken en van elkaar leren is daarom belangrijk. Tijdens deze bijeenkomst spraken de programmamanager van Rotterdams WeerWoord, Johan Verlinde, en adviseur Waterveiligheid, Vera Konings, over het klimaatadaptatieprogramma ‘Rotterdams WeerWoord’ en waterveiligheid. Onder de aanwezigen waren de vice-voorzitter van het volkscomit├ę van Ho Chi Minh Stad, de wethouder en locoburgemeester van Rotterdam, Enes Yigit, en directeur stadsbeheer Gerben Wigmans.

Programmamanager presenteert project voor publiek, projectiescherm met afbeeldingen zichtbaar
Johan Verlinde spreekt over Rotterdams WeerWoord.

De overeenkomst

De samenwerkingsovereenkomst benadrukt het belang van klimaatadaptatie en waterbeheer, waardoor de steden beter bestand worden tegen klimaatverandering en overstromingen kunnen voorkomen. Dit doen we door specifieke projecten uit te voeren die de weerbaarheid van de stad tegen klimaatverandering verbeteren en overstromingen effectief beheersen. Daarnaast werken we ook samen aan de ontwikkeling van havens en bijbehorende infrastructuur in en rond Ho Chi Minh Stad.

De aanwezigen tijdens de bijeenkomst in het stadhuis van Rotterdam, waar het schilderij van de Nederlandse koning in het midden van de ruimte te zien is.
De bijeenkomst in het stadhuis van Rotterdam.

Samenwerking en doelen

Het doel van deze samenwerking is om kennis te delen op het gebied van klimaatadaptatie, waterveiligheid en havenontwikkeling. We willen ervaringen, technologie├źn en informatie uitwisselen om duurzame havens te bouwen en te beheren. Daarnaast streven we naar betere wegen tussen de havens en verbeterde logistiek voor het vervoer van goederen. Samen met het Havenbedrijf Rotterdam helpen we Ho Chi Minh Stad om Nederlandse bedrijven aan te trekken die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame en moderne havens die voldoen aan groene criteria.

Rotterdam heeft al veel ervaring op het gebied van klimaatadaptatie en was de eerste grote Europese stad met een door de EU goedgekeurde klimaatstrategie. Ook heeft Rotterdam in het verleden al bijgedragen aan de eerste adaptatiestrategie van Ho Chi Minh Stad. We hebben al verschillende maatregelen genomen, zoals de aanleg van waterpleinen. Maar om echt grote veranderingen te maken, is samenwerking op grotere schaal nodig, zowel vanuit de gemeente als vanuit bewoners, bedrijven en andere organisaties over de hele wereld.