Icon Left Overzicht
  • 17/04/2024

Klimaatadaptatie Academie is weer van start

Gemeente Rotterdam organiseert samen met Hogeschool Rotterdam de Klimaatadaptatie Academie!

Dit trainingsprogramma combineert theorie en praktijk gedurende zes sessies. Ambtenaren, medewerkers van woningbouwcorporaties en waterschappen krijgen hier meer inzicht in klimaatadaptieve maatregelen en hoe ze die kunnen toepassen op de werkvloer.

Op 14 maart vond de eerste bijeenkomst plaats. Tijdens deze sessie werd gesproken over klimaatverandering en adaptatie. Ook werd er tijdens de training een verbinding gelegd tussen klimaatadaptiviteit (het vermogen om ons aan te passen aan de veranderingen in het klimaat), circulariteit (hergebruik van grondstoffen) en biodiversiteit (verscheidenheid aan levensvormen).

Zo wordt er gewerkt aan een volledige samenwerking waarin de deelnemers elkaar weten te vinden om de klimaatadaptatie van onze stad tot een succes te maken.