Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • vandaag

Gesprek van de stad

Het Rotterdams WeerWoord nodigt maatschappelijke creatievelingen en Rotterdamse professionals uit om een concept te bedenken voor ‘het gesprek van de stad over het klimaat’!

Pitch voor 26 maart een creatief idee en wellicht ben jij straks onderdeel van ons actie-programma om belangrijke klimaatthema’s met álle Rotterdammers te bespreken.

Het gesprek is nu nodig!

Het klimaat verandert. Steeds heftigere buien en langdurige hitte en droogte wisselen elkaar af. Deze veranderingen hebben effect op de gezondheid en het welbevinden van Rotterdammers, geven overlast en veroorzaken (financiële) schade. Vanuit Rotterdams WeerWoord is ons doel om ondanks de klimaatverandering een toekomstbestendig Rotterdam te scheppen, waarin iedereen in staat is een gezond en goed leven te leiden.

Maar wat is een goed en gezond leven eigenlijk?
Hoe geven wij dit vorm? En hoe organiseren wij dit?
En wíe organiseert dit?
Doen wij dit collectief? Of individueel?

Deze vragen willen wij niet alleen beantwoorden vanuit de gemeente of vanuit de professionals van Rotterdams WeerWoord, maar ook vanuit de stad in brede zin. Hoe zien bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, vakmensen van allerlei pluimage dat? Ons doel is een veelzijdigheid aan antwoorden ophalen én weten welke antwoorden veel voorkomen en welke minder.

Concepten gezocht

Juist omdat we deze vragen vanuit de stad willen laten beantwoorden door een zo breed mogelijke groep mensen, ook ver buiten ons eigen netwerk, zetten we dit gesprek uit via een wedstrijd. Waarbij we creatieve teams bestaande uit ontwerpers én experts op het gebied van de sociale leefomgeving (van architect tot socioloog, van maatschappelijke organisaties tot sociaal betrokken ondernemers) willen uitdagen om concepten te ontwikkelen voor gespreksvormen met (groepen in) de stad. Het woord ‘gesprek’ gebruiken we hierbij in zeer losse zin. Dit mag ook een totaal andere vorm krijgen dan datgene wat normaalgesproken wordt aangeduid als ‘gesprek’.

Pitch voor 26 maart je idee!

Heb je als onderneming, bewoner, professional of creatief team een goed idee? Pitch het uiterlijk 26 maart 2021 bij het Rotterdams WeerWoord. Pitchen gaat heel makkelijk, via een moodboard, pamflet, video, podcast, powerpoint, projectplan… kies wat bij jullie past. Het mag kort en bondig (graag juist!).

We zijn op zoek naar vormen om de volgende drie kernvragen met alle Rotterdammers te bespreken:

• Voor een toekomstbestendig Rotterdam waarin iedereen in staat is goed en gezond te leven vragen wij ons af: wat is een goed en gezond leven voor jou?
• Hoe organiseer je dat?
• En wie zou dat voor jou/met jou moeten organiseren?

Geef in jullie pitch voor het concept het volgende aan:

• Wat is jullie aanpak om in gesprek te gaan met (een groep) Rotterdammers? Met wie en in welke vorm gaan jullie de gesprekken voeren? Hoe ‘oogsten’ jullie de gesprekken en maken jullie de uitkomsten inzichtelijk?
• Welk onderzoek, welke hypothese, theorie of argumentatie liggen aan jullie concept ten grondslag?
• Hoe zorg je dat het aantrekkelijk is voor deelnemers om mee te doen aan het gesprek? Hoe maak je het leuk en verleidelijk om mee te doen?
• Wat is de impact van jullie aanpak op Rotterdam?
• Wat is de teamsamenstelling met het oog op expertise, ervaring en netwerk?
• Hoe heeft diversiteit en inclusie een plek in het team en in de aanpak?

Selectieprocedure

Ronde 1: uit alle inzendingen worden max. 6 concepten geselecteerd door een jury met professionals.
Ronde 2: Hierna vindt een gespreksronde plaats met verdiepende vragen vanuit de jury. OP basis van deze ronde wordt aan max. 3 deelnemers gevraagd om het concept verdr uit te werken.
Ronde 3: Uit de uitgewerkte voorstellen wordt door de jury beslist om één of alle voorstellen te verwerken in het activiteitenprogramma voor ‘Het gesprek van de stad’.

Vergoedingen

De concepten die worden uitgekozen voor ‘Het gesprek van de stad’ krijgen een vergoeding van max. €20.000. Alle inzendingen die wel in Ronde 3 hun voorstel hebben uitgewerkt maar niet worden gekozen ontvangen €1500 voor het geleverde werk.

Stuur je idee uiterlijk 26 maart 2021 aan Marléne Vermeij, atm.vermeij@rotterdam.nl