Waterberging Multatuliplein

De infiltratiekratten onder het Multatuliplein in Spangen kunnen zo’n 80 m3 water bergen. Het water van zo’n 2500 m2 verhard oppervlak wordt geloosd in deze berging.