Singels & vijvers Spaanse Polder

De watergangen langs de Matlingeweg zijn verbreed, waardoor de waterberging in het gebied is vergroot.