Schans Watergeus

Bij de renovatie van het complex aan de 1e Schansstraat / Watergeusstraat, wilden Havensteder, het hoogheemraadschap en de gemeente graag een alternatieve inrichting van de binnentuin, die naast mooi, ook klimaatbestendig zou zijn. Hiervoor zijn de regenpijpen losgekoppeld. Het water van het dak en het binnenterrein wordt opgevangen in kratten onder de grond en vertraagd afgevoerd in de bodem. Dit plan is in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd.