Het Mooie Plan

Het nieuwbouwproject Het Mooie Plan ligt in Lombardijen. Het plan bestaat uit twee delen. In juli 2010 zijn de 125 woningen van Deelplan 1 opgeleverd. De 87 nieuwbouwwoningen van Deelplan 2 worden in twee fasen gerealiseerd. De bouw van de eerste fase is eind 2011 gestart. In de nieuwbouwwijk zijn brede, verlaagde groenstroken aangelegd, die bij extreme neerslag kunnen functioneren als waterberging. Bij de realisatie van deelplan 2 wordt een nieuwe watergang gegraven.