Gemeenschappelijke tuinen Lombardije

Lombardije heeft last van een hoge grondwaterstand, waardoor er snel plassen staan in de tuinen en gazons. In de Zenobuurt is een tiental gemeenschappelijke tuinen opgeknapt. De tuinen zelf zijn ietsje opgehoogd  en er zijn lager gelegen delen aangebracht waar regen- en grondwater opgevangen kan worden.