Charlois

Oud-Charlois biedt ieder wat wils: oud, jong, sportief, creatief, alles is te vinden in deze sfeervolle wijk.

De kracht van Oud-Charlois zit in de karaktervolle en groene omgeving én de bevlogen bewoners. Meer dan 150 creatieve ondernemers en verschillende actieve bewonersgroepen maken de wijk levendig. Ook het onderwijsaanbod is groot: de wijk telt 4 basisscholen en 5 middelbare scholen. Voor wie het oude Rotterdam wil ervaren, is de dorpskern met authentieke huizen en straatjes een feestje om te bivakkeren.

Factsheet

Kaarten

Neerslag: Wateroverlast stresstest

Neerslag: Begaanbaarheid wegen

Neerslag: Begaanbaarheid openbare ruimte

Neerslag: Wateroverlast openbaar gebied

Neerslag: Wateroverlast privaat gebied

Overstroming: Buitendijks overstromingsrisico nu

Overstroming: Buitendijks overstromingsrisico 2100

Overstroming: Ruimte voor toekomstige dijkversterking

Overstroming: Waterveiligheid binnendijks

Overstroming: Verticale evacuatie

Hitte: Verduurzaming vastgoed

Hitte: Natuurlijke ventilatie

Hitte: Koele verblijfsplekken

Hitte: Fiets- en OV routes

Hitte: Warme wandelroutes

Hitte: Kansen koelere routes

Bodem en water: Sponspotentie

Bodem en water: Grondwateroverlast en bodemdaling openbare ruimt

Bodem en water: Watervraag groen

Bodem en water: Grondwateronderlast houten palen