Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • vandaag

#WeekVanOnsWater

Nederland wordt niet alleen door het water van de Noordzee begrensd, maar ook opgeluisterd door de vele meren, kanalen, polders, rivieren en slootjes. Water en het beheer ervan is een onmisbaar onderdeel van ons leven en het heeft Nederland letterlijk vorm gegeven. Zo zou de welvaart in ons land zonder de haven van Rotterdam niet denkbaar zijn; Flevoland zou niet bestaan en een groot deel van Nederland zou er zonder de waterkering al lang niet meer zijn. Nederland leeft dankzij al dat water ook al staan we daar niet altijd bij stil.

Vanaf 1 t/m 16 mei wordt er daarom aandacht besteed aan het water in Nederland.
In de zogeheten #WeekVanOnsWater wordt er niet alleen gekeken naar al het water in en om ons land, maar ook naar de stijgende wateroverlast door klimaatverandering en hoe we hier in de nabije toekomst mee om moeten gaan.

Voeten droog

Dijken, dammen en waterkeringen: ze helpen allemaal het water buiten te houden en in andere gevallen juist op gecontroleerde wijze weer binnen te laten. Dankzij alle innovatieve waterwerken kunnen wij onder de zeespiegel blijven wonen en onze voeten droog houden. Om een beeld te krijgen van zowel ouderwets als hedendaags waterbeheer kun je meedoen aan leuke fiets- en wandelroutes die je op bijzondere locaties met watermolens, sluizen en stuwen brengen. Andere lokale routes in de buurt van Rotterdam kun je hier vinden.

Van kraanwater tot riolering

Ondanks al het water waar we buiten van genieten, kunnen we in ons dagelijks leven natuurlijk ook niet zonder vers kraanwater; we drinken het, gebruiken het om te douchen, onze kleding mee te wassen en om de bloemen en planten te helpen overleven. Lees hier meer over kraanwater, hoe het bij ons terecht komt en hoe je het nóg lekkerder kunt maken. Zodra het gebruikte water weer in de afvoer verdwijnt gaat het opnieuw op reis, door de riolering. In Rotterdam ligt zo’n 2.500 km aan riolering (ongeveer net zover als de afstand naar Rusland!) en om dat netwerk gezond te houden kun je hier enkele tips bekijken over hoe verstoppingen voorkomen kunnen worden.

Toekomst water

De toekomst van Nederland hebben we zelf in de hand. Wateroverlast door hevige regenval is misschien niet snel en eenvoudig tegen te gaan, maar met behulp van meer groene initiatieven om water op slimme wijze op te vangen, kunnen we de overlast wel reguleren en het opgevangen water gebruiken in tijden van droogte. Je kunt in je eigen tuin of balkon beginnen door een regenton te plaatsen of door tegels en andere grijze plekken te vervangen voor mooi groen. Ook de aanleg van groene daken draagt bij aan de biodiversiteit in de stad en afkoeling in de zomer. Als jij een uniek idee hebt om droogte tegen te gaan, dan kun je je nog voor 17 mei aanmelden voor de denktank van 2021 van Water, Wereldwerk.

Bekijk de link van Ons Water voor meer water-projecten en doe mee aan de #WeekVanOnsWater !