Icon Left Overzicht
  • vandaag

Vraagstukken van een verkenner

Er komen belangrijke transities op ons af, maar wie bepaalt welke transitie voorrang krijgt? Of: hoe neem je de Rotterdammer mee in het gesprek over eventuele overstroming? Floor van den Bergh is als landschapsontwerper gegrepen door klimaatadaptatie en wat dit betekent voor het ontwerp van de stad, van plekken en gebouwen. Het ontwerpen op dit relatief onontgonnen terrein levert fascinerende vraagstukken op. We belichten vier actuele projecten van Floor en de vraagstukken die haar daarbinnen bezig houden.