Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Urban Water Buffer in Robert Fruinstraat: opvang en hergebruik van regenwater

Rotterdam heeft weer een nieuw pareltje: de Urban Water Buffer in de Robert Fruinstraat in Rotterdam West. Het is een slimme oplossing voor het opvangen van regenwater in stedelijke gebieden. Maar net als bij andere waterpleinen in de stad, valt deze buffer je misschien niet meteen op. Het opgevangen regenwater wordt opgeslagen in de grond, op een diepte van 15 tot 30 meter.

In de stad kan door hevige regenval het riool overstromen en wateroverlast ontstaan. Om dit te voorkomen, biedt een Urban Water Buffer (UWB) een oplossing voor het opvangen van regenwater in de stad. De Robert Fruinstraat in Rotterdam West heeft nu ook zo’n buffer. Net als andere waterpleinen, bergingen en buffers in Rotterdam valt de Urban Water Buffer in de Robert Fruinstraat meestal niet direct op. Maar juist deze onopvallende maatregelen zijn van onschatbare waarde voor het behoud van onze leefomgeving. En vandaag, op Internationale Wereldwaterdag, willen we graag extra aandacht besteden aan de nieuwe Urban Water Buffer in Rotterdam.

Regenwater wordt opgeslagen tussen 15-30 meter diep.

Wat is de Urban Water Buffer?

De Urban Water Buffer is een innovatieve oplossing voor het opvangen van regenwater in stedelijke gebieden. Regenwater wordt opgevangen van de daken en panden in de straat en opgeslagen in de diepe ondergrond, tussen 15 en 30 meter onder de grond. Het opgevangen regenwater kan door de bewoners worden opgepompt en gebruikt voor bijvoorbeeld het besproeien van de (gevel)tuin. Bij het gebruik van de UWB is de waterkwaliteit van groot belang. Door de toepassing van langzame zandfiltratie kan de waterkwaliteit worden verbeterd. De Urban Water Buffer is niet alleen nuttig, maar ook een mooi voorbeeld van hoe steden klimaatadaptief en biodivers kunnen worden gemaakt. De Robert Fruinstraat is onderdeel van het StraaD-initiatief, dat als doel heeft om straten in Nederland klimaatadaptief, biodivers en mooi te maken. Het opvangen en hergebruiken van regenwater draagt bij aan een weerbare straat, de ‘straat van de toekomst’.

Hier kun je water oppompen

Regenwater hergebruiken

Door regenwater te hergebruiken, kun je op drinkwater besparen. Je vermindert ook de belasting van het rioolstelsel. Bovendien is regenwater vaak vrij van kalk en mineralen, wat beter is voor de planten. Je kunt ook een regenton gebruiken, om regenwater op te vangen. Zo draag je bij aan een betere leefomgeving, waar het goed en gezond wonen is voor iedereen.

Samenwerkingen

De Urban Water Buffer en het StraaD-initiatief zijn tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder de Gemeente Rotterdam, Topsector Water en Maritiem, Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland, Evides Waterbedrijf en Bosch Slabbers, en meer. De volledige lijst van partners en sponsors is te vinden op hun respectievelijke websites.

Concept van de straat van de toekomst door De StraaD.

Wat is StraaD?

StraaD staat voor “Straten transformeren tot een Ruimtelijke, Adaptieve, Aantrekkelijke en Duurzame straat”. Het initiatief heeft als doel om straten in Nederland klimaatadaptief, biodivers en mooi te maken. Door onder andere het aanleggen van groene daken op gemeentelijk en privaat vastgoed. De Robert Fruinstraat maakt deel uit van dit initiatief. En de Urban Water Buffer is een goed voorbeeld van de klimaatadaptieve maatregelen die worden genomen. Het opvangen en hergebruiken van regenwater draagt bij aan een weerbare straat, de ‘straat van de toekomst’. De StraaDkrant biedt inspiratie en voorbeelden om elke straat in Nederland te transformeren tot een klimaatadaptieve en biodiverse StraaD. Meer informatie over StraaD is te vinden op www.destraad.nl.