Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Subsidie voor groenblauwe schoolpleinen

Goed nieuws! Vanwege groot succes kunnen nog meer basisscholen in Rotterdam hun schoolplein groen en klimaatbestendig maken. Tot 1 april 2022 is er weer subsidie beschikbaar om het schoolplein om te toveren tot een groenblauw plein.

Een groenblauw schoolplein biedt een groene, avontuurlijke plek die uitnodigt tot meer bewegen, spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater. Groenblauwe schoolpleinen zorgen ervoor dat schoolkinderen op een andere manier spelen op het plein en meer bewegen. Dit kan de concentratie bevorderen en rust geven.

Groener en klimaatbestendiger

Het creëren van groenblauwe schoolpleinen is belangrijk. Niet alleen voor de kinderen die meer en betere speelvoorzieningen krijgen, maar ook om de buurt en de stad groener te maken. Dat betekent minder wateroverlast bij hevige regen. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw.

De basisscholen die inmiddels een groenblauw plein hebben, zijn er enthousiast over.

Beschikbaar bedrag

Per basisschool is er maximaal € 80.000 subsidie beschikbaar voor ontwerp, aanleg en beheer van het schoolplein. De subsidie is ook bedoeld voor het organiseren van activiteiten voor buurtkinderen. De gemeente stelt namelijk als voorwaarde voor de subsidie dat het schoolplein na schooltijd toegankelijk is voor buurtkinderen. Hierdoor profiteren ook zij mee; vaak zijn schoolpleinen de enige grotere speelplekken in een buurt.

Tot uiterlijk 1 april 2022 kunnen basisscholen subsidie aanvragen.

Puntentelling

In de vorige jaren hebben 12 scholen subsidie gekregen. Met de groenblauwe schoolpleinen regeling van 2022 kunnen opnieuw minimaal vijf schoolpleinen subsidie krijgen om het plein aan te pakken. De aanvragen worden beoordeeld en van een puntentelling voorzien. De hoogst scorende scholen krijgen subsidie. Een school kan punten scoren op motivatie en op ligging. Scholen in een buurt met weinig groen, waar bijvoorbeeld regelmatig wateroverlast is, maken meer kans op subsidie. Hetzelfde geldt voor buurten waar overgewicht voorkomt onder kinderen.

Rotterdam gaat voor groen

Deze subsidie maakt onderdeel uit van ‘Rotterdam gaat voor groen’ en ‘Rotterdams WeerWoord’. Vanuit het actieprogramma Rotterdam gaat voor groen heeft de gemeente – samen met o.a. bewoners en bedrijven – 21,5 hectare groen toegevoegd aan de stad. Het Rotterdams WeerWoord heeft als doel de stad klimaatbestendig te maken.