Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • 07/04/2022

Scholieren in debat over de toekomst van water

Teams van zes middelbare scholen uit de regio Rotterdam namen het woensdag 6 april tegen elkaar op in het Rotterdams Jongerendebat Water & Klimaat. De teams werden beoordeeld door een jury van bestuurders uit de Alliantie Waterkracht.

Goed waterbeheer vraagt om een intensieve samenwerking en het bundelen van kennis, zodat wateroverlast en watertekort op de lange termijn voorkomen kan worden. Door nauw samen te werken kunnen de betrokken partijen uit de Alliantie Waterkracht er met elkaar voor zorgen dat er voldoende aandacht blijft voor het onderwerp water en kan de stad veilig en leefbaar blijven.

Ook de stem van jongeren is daarbij van belang. Daarom gingen de scholieren met elkaar in debat over stellingen als: ‘Alle toiletten in Rotterdam moeten verplicht met regenwater worden doorgespoeld’ en ‘Duurzaamheid en klimaatverandering moet een nieuw vak worden op school’. Na enkele voorrondes namen de twee beste teams het tegen elkaar op in een spannend finaledebat. Het Laurenslyceum Rotterdam werd als winnaar gekozen en bekroond met een mooie bokaal!

Het winnende team samen met de eindjury. (V.l.n.r. Agnes van Zoelen (hoogheemraad van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard), Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf), Henk van der Drift (heemraad van Waterschap Hollandse Delta), Piet-Hein Daverveldt (dijkgraaf van hoogheemraadschap van Delfland) en Edim Hadziavdic (directeur Openbare Werken van gemeente Rotterdam) Fotograaf: Nico te Laak.

Andere scholen die meededen waren het Emmauscollege, Dalton Lyceum Barendrecht, Melanchton Schiebroek, Lyceum Kralingen en het Lentiz Revius Lyceum. Van deze laatste school mocht scholier Samir Imarouen een welverdiende individuele prijs in ontvangst nemen.

Samir, die de individuele prijs in ontvangst mocht nemen, in debat. Fotograaf: Nico te Laak.