Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • vandaag

Rotterdam werkt aan hitte-aanpak voor een koele stad

Zelfs op koude dagen werken gemeentelijke en maatschappelijke organisaties in Rotterdam aan het verminderen en voorkomen van de negatieve gevolgen van hitte. Dit is nodig omdat de stad steeds vaker te maken krijgt met hittegolven die heter zijn dan voorheen bekend was. Samenwerking om deze gevolgen aan te pakken is daarom van groot belang.

Rotterdam is één van de tien pilotgemeenten die aan de slag gaan met de menukaart Hitte. Deze aanpak is ontwikkeld door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), TAUW, &Flux en Klimaatverbond Nederland, in opdracht van het ministerie van BZK.

Wat is de menukaart Hitte?

De menukaart Hitte helpt gemeenten om zich te beschermen tegen de gevolgen van hitte op gezondheid, gebouwen en gebieden. De menukaart geeft acties aan die de gemeente, samen met anderen, nu al kan nemen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aanleggen van groene daken, het creëren van schaduwrijke plekken of het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Doelen van de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst waren er activiteiten om elkaar te leren kennen en bewustzijn over hitterisico’s te vergroten. Gezamenlijk werd vastgesteld welke hitterisico’s de gemeente Rotterdam al aanpakt en welke verder uitgewerkt moeten worden. Het RVO-team gaf aan het einde een toelichting op het vervolgtraject van de pilot.

De bijeenkomst had als doel om de negatieve effecten van hitte te verminderen en te voorkomen. Na afloop was er een gezellige borrel op het dak van Gebouw De Heuvel, waar de aanwezigen konden netwerken. We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen aan een hittebestendig Rotterdam en kijken uit naar verdere ontwikkelingen in de stad en andere pilotgemeenten.