Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • 01/04/2021

Nieuwbouw die rekening houdt met klimaatverandering

Rotterdams WeerWoord heeft als ambitie dat in 2025 al het vastgoed dat nieuw in Rotterdam wordt gebouwd, rekening houdt met klimaatverandering. Bijvoorbeeld, doordat het gebouw overtollig regenwater opvangt via een groen dak of via kratten onder de voor- of achtertuin. Of doordat een percentage groen in de buitenruimte of een ventilatiesysteem zorgt voor koelte.

Hoe vertaal je deze ambitie naar concrete acties? Procesmanager Nieuw Vastgoed van Rotterdams WeerWoord, Tabitha Mann: ‘We zijn nu nog in de voorbereidende fase. We werken eraan om een compleet beeld te krijgen van de nieuwbouwontwikkeling in R’dam. Hoe ziet dat eruit? Welke spelers zijn er? Welke wet- en regelgeving? Welke samenwerkingsafspraken? Welke kennis en kunde zit er, bij welke partners? Hoe beïnvloedt dit alles de nieuwbouw? Op die manier willen we de kansen in kaart brengen voor klimaatadaptieve maatregelen in de nieuwbouw. En ontdekken waar juist de bottlenecks zitten die het ontwikkelen van klimaatadaptief vastgoed in de weg zitten. Vervolgens gaan we een actie-agenda maken om die bottlenecks te prioriteren in een meerjarenplanning.’

Tabitha en haar collega’s van Rotterdams WeerWoord doen hiervoor interviews met de collega’s binnen de gemeente die zich direct of indirect bezighouden met vastgoedontwikkeling. En met een scala aan Rotterdamse ontwikkelaars. Het was de bedoeling om afgelopen najaar al een beeld van de Rotterdamse vastgoedontwikkeling op te leveren. Maar door corona heeft dit vertraging opgelopen. De oplevering van de actie-agenda zal nu waarschijnlijk in februari plaatsvinden.

Maar als ze de bottlenecks van het proces van de Rotterdamse vastgoedontwikkeling in kaart hebben gebracht, zijn ze er nog niet, zegt Tabitha. ‘Want dan moeten we ontdekken hoe we de zes klimaatthema’s van Rotterdams WeerWoord (neerslag, hitte, droogte, grondwater, bodemdaling en overstroming) in tastbare en uitvoerbare maatregelen en oplossingen kunnen vertalen die ontwikkelaars kunnen toepassen in hun nieuwbouwprojecten in Rotterdam. Die zes thema’s kun je niet over een kam scheren. Ieder heeft zijn eigen karakter en zijn eigen aanpak. Bodemdaling en grondwater zijn, bijvoorbeeld, wat we noemen “systeemthema’s”. Die moeten we Rotterdam-breed of zelfs regionaal aanpakken. En de vraag is dan: zijn er ook manieren waarop je met nieuw vastgoed aan die systeemthema’s kunt bijdragen? Een andere thema, hittestress, bestaat, omdat we zelf een stenen woestijn hebben gecreëerd in de stad. Dit kun je lokaal oplossen in een buurt, bijvoorbeeld door de aanleg van een parkje. Maar kun je ook met nieuw vastgoed bijdragen aan een vermindering van de hittestress? Kortom, we hebben zes thema’s die ieder op hun eigen manier werken en aangepakt moeten worden. Die moeten we zo gaan structureren en inzichtelijk maken dat de ontwikkelaars weten wat van hen wordt gevraagd en zelf met een oplossing kunnen komen. En we moeten kijken waar er onderlinge linken liggen tussen die oplossingen.’

Om de Rotterdamse ontwikkelaars bekend te maken met de mogelijke klimaatingrepen wil Rotterdams WeerWoord een aantal showcases benoemen, nieuwbouwprojecten waar klimaatadaptatie al vorm krijgt en die het goede voorbeeld geven. Tabitha: ‘Daarnaast willen we ook leercases in het leven roepen. Nieuwbouwprojecten die in de idee-fase zijn, waarbij we kijken hoe klimaatadaptatie op een logische manier meegenomen kan worden in de randvoorwaarden en we ervaren wat wel werkt en wat niet.’