Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • vandaag

Rotterdamse tonnen vangen massaal water op

De eerste zes maanden van project Het Regent Tonnen is een groot succes! Sinds het voorjaar zijn er in allerlei Rotterdamse wijken gemiddeld 10 watertonnen per week bezorgd en aangesloten.

Door klimaatveranderingen regent het soms te hard en soms te weinig. Hevige regenbuien zorgen ervoor dat het regenwater niet snel genoeg in de bodem weg kan zakken. Een regenton kan helpen om een gedeelte van dit water op te vangen. Een regenton helpt ook in tijden van droogte.

Door regenpijpen af te koppelen kunnen we regenwater, dat nu afgevoerd wordt naar het riool, beter benutten. Zo bespaar je niet alleen tonnen aan kostbaar drinkwater om bloemen en planten te besproeien, maar je helpt het riool zoveel mogelijk te ontzien bij hevige buien. Hierdoor is er minder wateroverlast op straat en wordt minder vaak vuil water op het oppervlaktewater geloosd. De gemeente Rotterdam geeft daarom klimaatsubsidie voor ‘afkoppelen’ en opvang regenwater.

Heb je weinig ruimte tot je beschikking? Niet erg! De ton kan zowel in de tuin als op het balkon geplaatst worden en in sommige gevallen zelfs gedeeld worden met je buren. Simpel en doeltreffend, maar je moet wel weten hoe je zo’n ton aansluit. Daarom helpt het team van Het Regent Tonnen bewoners met het leveren van de regenton en de aansluiting aan de regenpijp.

Eén van de doelen van het team is om per jaar zo’n 600 Rotterdammers aan een regenton te helpen. Wil je ook meehelpen? Sluit je dan aan via www.hetregenttonnen.nl