Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Het ‘Klimaatopgaven in kaart’ document toont de urgentie voor stevige klimaatadaptatie

Klimaatverandering is een realiteit die afgelopen zomer nog dichterbij is gekomen. Kijk naar de bosbranden in Zuid-Europa en de overstromingen in Limburg. De effecten van klimaatverandering komen in een rivierdelta als Rotterdam extra hard aan. “Klimaatopgaven in kaart” laat de effecten van klimaatverandering zien voor Rotterdam en toont de urgentie voor een stevige klimaatadaptatie aanpak.

Naast actieve inzet op het tegengaan van de klimaatcrisis, via onder andere het Rotterdams Klimaatakkoord, werkt Rotterdam daarom intensief aan het weerbaar maken van de stad voor de effecten van klimaatverandering. Door nu in actie te komen kunnen we deze gevolgen aanzienlijk reduceren of zelfs voorkomen. Klimaatadaptatie is een belangrijke bouwsteen van het Programmakader WeerWoord 2030 en laat precies zien voor welke uitdagingen we als stad staan op het gebied van extreme neerslag, hitte, overstromingsrisico van de rivieren, droogte en de gevolgen daarvan op bodemdaling en grondwater.

Rotterdam bereidt zich voor op de toekomst. Met grote en kleinschalige ingrepen in de buitenruimte, door het aanpassen van bestaande gebouwen, met klimaatbestendige nieuwbouw en door het enthousiasmeren van bewoners en bedrijven in de stad.

In aansluiting op de doelstelling van het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geven we als stad samen richting aan een ambitieuze aanpak van klimaatadaptatie in de komende jaren met als doel dat alle partijen in Rotterdam uiterlijk in 2030 klimaat adaptief handelen.

> lees hier het document “Klimaatopgaven in kaart” online