Icon Left Overzicht
  • vandaag

Nieuw groenblauw schoolplein in R’dam centrum

Eind april werd het nieuwe schoolplein van basisschool De Provenier spectaculair geopend. Een roofvogel bracht de ontbrekende onderdelen van een houten uil: zijn ogen, die nu trots over het nieuwe groenblauwe plein uitkijken.

Ian Mostert van stichting IVN en ‘straatburgemeester’ Marjan van Hoorn schroeven de ogen van de houten uil om het groenblauwe schoolplein van De Provenier officieel te openen.

Het nieuwe plein

Op het vernieuwde plein is er voor ieder kind iets te doen: klimmen, klauteren, slingeren, chillen en ravotten. Het stimuleert ander gedrag dan het standaard potje voetbal. Met vlonderpaden, tunnels en uitkijktorens ligt het avontuur nu binnen handbereik. Het plein zit vol hoogteverschillen, heeft een waterspeelplek en veel afwisselend groen. Echt een stukje natuur in de stad! Op het schoolplein leren kinderen nieuwe vaardigheden als planten en oogsten, ze leren samen te werken en te zorgen voor hun leefomgeving. Zelfs met vakken als rekenen kunnen ze buiten oefenen. Zo wordt buiten spelen buiten leren!

Groenblauw schoolplein basisschool Provernier
Fotograaf Arnoud Verhey

Waarom een groenblauw plein?

Groenblauwe pleinen zorgen ervoor dat kinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Dit is goed voor de concentratie en rust en zo verbeteren de leerprestaties. Bij hitte geeft het groen verkoeling en schaduw. Een groenblauw plein zorgt ook voor meer plant- en diersoorten. En als het erg hard regent, wordt het water beter afgevoerd. Dat betekent minder waterplassen op het plein én in de wijk. Op deze manier wordt de stad nog groener en klimaatbestendiger!

Ambassadeurgemeente

Al jarenlang zet Rotterdam zich in voor groenblauwe schoolpleinen. Vanaf 2019 kregen in totaal 26 scholen subsidie van de gemeente voor de aanleg van groenblauwe pleinen. En goed nieuws: tot eind mei kun je nog subsidie aanvragen! Zelfs voor nieuwbouwscholen is er een subsidieregeling. De aanpak van groenblauwe schoolpleinen in Rotterdam is zo succesvol dat de stad in 2023 een van de 5 ambassadeurgemeenten van Jantje Beton en IVN. Ook maakte de gemeente geld vrij om een aantal openbare pleinen op te knappen. Dat zijn pleinen waar ook scholen gebruik van maken, zoals het Schelfplein. Dit plein is samen met de school aangepakt en is volledig door de gemeente gefinancierd.