Overzicht
  • Nieuws
  • 05/06/2023

Groen, biodivers dak met waterberging op de Doelen

Tijdens de Rotterdamse Dakendagen op zondag 5 juni is de aanleg van groen, biodivers dak met waterberging op de Doelen voltooid!

Het dak van concert- en congresgebouw de Doelen is bedekt met 2.581m² groen (zo groot als 10 tennisbanen!). De waterberging op het dak heeft een capaciteit van 300m³ (2000 badkuipen!). Het is de eerste keer dat een groot gemeentelijk gebouw en rijksmonument in het hart van de stad een multifunctioneel dak van deze omvang krijgt.

“Het nieuwe dak op de Doelen wordt een groene oase in het centrum van Rotterdam. Het dak vangt regenwater op bij hevige buien en draagt bij aan verkoeling als heet is. Het veranderende klimaat vraagt om dit soort slimme oplossingen. Dat is niet alleen in de ondergrond mogelijk, maar ook op daken.’, zegt wethouder Vincent Karremans (Buitenruimte).

Wateropvang, groen en biodiversiteit

Op het dak komen 84 soorten inheemse kruiden, bollen, siergrassen, planten en heesters. Deze grote variatie aan planten trekken bijen, vlinders en vogels aan. Er komen vijf insectenhotels om onderdak te bieden aan de insecten. Het groen draagt zo bij aan meer biodiversiteit in de stad. Onder de beplanting is een systeem met kratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgevangen. Tijdens regenbuien wordt het water opgeslagen. Bij droogte wordt het water (her)gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. Zo past de stad zich aan het veranderende klimaat aan en zorgen we voor duurzaam waterbeheer. Ook de regenwaterafvoer van de Grote Zaal is aangepast, zodat ook de regen van dat dak (2.524 m2) opgevangen wordt. Aan Schouwburgpleinzijde ligt op het dak een houten vlonder van 480 m², dat in de toekomst bestemd is voor educatieve, sociale en culturele activiteiten.

Duurzaam dak

Het duurzame dak op de Doelen is één van de projecten van Life@Urban Roofs, onderdeel van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Het dak draagt bij aan de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, het realiseren van 20 hectare extra groen en herstel van biodiversiteit in de stad.

Samenwerking

Kraaijvanger Architecten heeft het dak ontworpen. Het beplantingsplan is gemaakt door Deltavormgroep in samenwerking met Cruydt Hoeck. Hoveniersbedrijf Van der Tol heeft het dak aangelegd. De gemeente Rotterdam is eigenaar van dit rijksmonument. De aanleg van het dak is gerealiseerd in samenwerking met concert- en congresgebouw de Doelen, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 7 Square Endeavour, het Rotterdams WeerWoord en Rotterdam gaat voor groen.