Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Rotterdam zoekt pioniers voor de beste groene daken!

De gemeente Rotterdam stelt vanuit het project LIFE@Urban Roofs Rotterdam een dak beschikbaar als testlocatie voor duurzame pioniers. Doel van dit experimentendak is om investeringen in innovatieve klimaat-adaptieve maatregelen op daken te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan waterberging in combinatie met groen en biodiversiteit. De beste ideeën, met een gouden combinatie, krijgen een speciale plek op het dak.

Voor het project LIFE@Urban Roofs ontvingen de gemeente Rotterdam en haar partners subsidie van het Europese LIFE-programma voor milieu- en klimaatactie. Het doel van dit project is privépartijen inzicht te geven in de voordelen van multifunctionele daken. Zo komt er meer informatie beschikbaar om investeringen in klimaatadaptatie te stimuleren. Er worden nieuwe samenwerkingsvormen en investeringsmodellen onderzocht en gerealiseerd. Een voorbeeld daarvan is het Rotterdamse Experimentendak.

Rotterdams Dakenlandschap

Rotterdam heeft ruim 18 km2 aan platte daken. Dat biedt geweldige mogelijkheden om oplossingen, voor fysieke en maatschappelijke uitdagingen, ook op daken een plek te geven. De gemeente is op zoek naar ideeën op het gebied van waterberging, meer groen en biodiversiteit, het opwekken van duurzame energie en het tegengaan van hitte stress en circulariteit. En dan vooral hoe deze slimme, duurzame oplossingen gecombineerd kunnen worden en hoe de multifunctionaliteit op daken kunnen worden gestimuleerd.

Gouden combinaties

Het experimentendak ligt op een van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein en heeft een oppervlakte van 500 m2. Er is ruimte voor 10 plots van 50 vierkante meter. In een periode van minimaal 1 tot maximaal 5 jaar kunnen er nieuwe technologieën getest en gemonitord worden. Er wordt gezocht naar concepten en toepassingen van groene daken, biodiversiteit en waterberging in combinatie met andere functies. De beste gouden combinaties worden gehonoreerd met een plek op het dak.

Gezocht: innovatieve pioniers

Ben jij productontwikkelaar, leverancier, pionier of heb jij een briljant idee om op het dak zoveel mogelijk water te bergen, zo efficiënt mogelijk energie op te wekken, zo hoog mogelijke kwaliteit in groen en biodiversiteit te leveren en kunnen al deze functies ook nog eens gecombineerd worden met het oog op klimaatadaptatie? Meld je dan nu aan voor een van de plots op het dak!

Aanmelden

Klik hier voor meer informatie over de uitgangspunten, spelregels, deadlines, selectieprocedure en aanmoedigingsprijzen. Geïnteresseerde partijen kunnen het plan van aanpak op deze pagina downloaden.

Het ingevulde plan van aanpak stuur je per mail naar: ExperimentendakSO@rotterdam.nl.

Graag aanmelden vóór vrijdag 16 april 2021, 12.00 uur.
Kijk voor meer informatie op de pagina Urbanroofs.