Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • 03/11/2022

De Week van Ons Water zit er weer op!

Van 15 oktober t/m 30 oktober was de Week van Ons Water. Tijdens deze twee weken werd er nationaal aandacht besteed aan water gerelateerde onderwerpen. Deze editie stond in het teken van waterveiligheid en klimaatadaptatie.

Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en staat het water in de rivieren vaker extreem hoog. We maken steeds vaker heftige regenbuien mee, opgevolgd door lange periodes van droogte. Buitendijkse gebieden zijn niet beschermd door dijken of duinen, de kans op overstromen is daarom groter waardoor de schade kan toenemen. Bijna de helft van Rotterdam ligt buitendijks waar zo’n 50.000 Rotterdammers wonen en werken. Het is daarom belangrijk om de stad en deze gebieden voor te bereiden op deze klimaatveranderingen.

Zo gingen de publieksvoorlichters met voorbijgangers in gesprek naast de Erasmusbrug en deelden ze informatie over de buitendijkse gebieden. Sommige Rotterdammers gaven aan zich niet bewust te zijn van de buitendijkse gebieden en dat ze niet wisten dat deze gebieden tijdens hoogwater kunnen overstromen.

Ook waren de voorlichters actief in een buitendijks gebied, namelijk het Noordereiland. Hier was het voor bewoners mogelijk om zandzakken op te halen en daarbij kregen zij tips om eigendommen te beschermen tegen overstromingen. Hier werd door de bewoners met veel enthousiasme op gereageerd. Veel bewoners waren actief betrokken en deelden ervaringen en tips met elkaar.

Wil je jouw huis beschermen tegen wateroverlast? Lees onze tips hier.