Dromen over de toekomst
Overzicht
  • Nieuws
  • 18/12/2020

Dromen over de toekomst

Hoe ziet Rotterdam eruit in 2060? Hoe speelt de stad in op klimaatverandering? Dat zijn de vragen die centraal staan in de tentoonstelling Meteopolis, de inzending van Rotterdams WeerWoord, aan de IABR — Down to Earth. Een tentoonstelling waarvan de totstandkoming net zo bewogen was als het jaar zelf. Maar van 20-31 januari is het toch echt zover. Emiel Arends, ontwerper bij de Gemeente Rotterdam, vertelt over de tentoonstelling en de weg er naartoe.

Gaat de IABR door?! 

‘Hahaha, dat was het afgelopen jaar voortdurend de million-dollar question, maar het antwoord is: ja. Alles is anders dan we aan het begin van het traject dachten, maar het gáát door! Onze bijdrage aan IABR zou gedurende twee maanden te zien zijn, maar dat is nu elf dagen. Het zou te zien zijn tussen september en november, maar dat is nu van 20 t/m 31 januari [recent weer aangepast van 14 naar 19 januari ivm de huidige lockdown; red.]. We zouden een stukje van de Keilezaal in M4H tot onze beschikking hebben, maar hebben nu de hele Keilezaal, echt een joekel van een zaal! Tot slot zal de tentoonstelling vanwege de Corona-maatregelen door een beperkt aantal bezoekers en per tijdslot te bezoeken zijn. Maar het mooie is: om die reden maken we ook een virtuele rondleiding, waardoor de tentoonstelling voor altijd zichtbaar blijft.’

Een virtuele rondleiding zorgt ervoor dat de tentoonstelling voor altijd zichtbaar blijft’

 Wat houdt de inzending precies in? Wat zal er te zien zijn? 

‘De tentoonstelling is opgebouwd uit drie delen: Doen, Dromen en Dialoog. Doen is een terugblik op waar we vandaan komen, welke ingrepen er over de eeuwen zijn gedaan in o.a. de waterhuishouding in onze stad, en waar we nu staan. Dromen gaat in op de vraag: hoe ziet Rotterdam eruit in 2060? Hoe speelt de stad in op klimaatverandering? En de Dialoog willen we hierna aangaan met de Rotterdammer: Wat vind jij? Hoe zie jij het Rotterdam van de toekomst? Maar de nadruk van de tentoonstelling ligt op Dromen. Zetten we in op zoveel mogelijk klimaatproblemen voorkomen of laten we ze ons overkomen? Handelen we collectief of individueel? Op de assen van deze twee onzekerheden hebben vier ontwerpteams ieder een ‘droom’, een scenario voor 2060, uitgewerkt. Bijvoorbeeld: gaan we de dijken doorsteken? Gaan we een nieuw Rotterdam stichten? Deze ‘dromen’ hebben ze ieder vormgegeven in een installatie. Ook is er een making-of documentaire gemaakt, zijn er teksten geschreven door Vers Beton en etsen gemaakt over de inhoud van de scenario’s. Dit alles vormt samen de tentoonstelling Meteopolis.’

Wat is het doel van onze inzending? 

‘Binnen Rotterdams WeerWoord en in de stad werken veel mensen aan klimaatadaptatie op de korte termijn. Maar hoe ziet klimaatadaptatie er op de lange termijn uit, dus rond 2060? Hoe ziet de stad er tegen die tijd uit, wanneer klimaatverandering heeft doorgezet? En wat vinden de inwoners te zijner tijd een goed leven? Dat zijn vragen waar we geen pasklare antwoorden op hebben, maar waar we wel beelden bij nodig hebben, omdat we op de middellange termijn (dus de komende 10-20 jaar) acties moeten gaan nemen, om die gewenste stad in de verre toekomst te realiseren. De ‘dromen’ die we hebben ontwikkeld, werken als balletjes die je opgooit. Welke ‘droom’ vinden wij wenselijk? En welke niet? Welk onderdeel wel en welke niet? De volgende stap, na de IABR, is daarom het Gesprek van de Stad, een grote verscheidenheid aan gespreksvormen die we op allerlei manieren gaan organiseren in en met de stad.’

Ticket kopen voor Meteopolis? www.iabr.nl (Mocht het door nieuwe Corona-maatregelen toch niet mogelijk zijn de tentoonstelling te bezoeken, krijg je je geld terug.)