Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

Onderzoek naar het versterken van klimaatadaptatie in Nederland

Als onderdeel van Deloitte Impact Foundation voert Deloitte een onderzoek uit naar concrete maatregelen om de rol van de financiële sector te versterken bij het klimaatadaptief maken van Nederland.

Het onderzoek is gebaseerd op twee situaties: de overstromingsramp in Limburg die heeft laten zien dat regionale extreme regenval het risico op overstromingen vergroot. Daarnaast loopt Rotterdam, vanwege haar ligging nabij de zee en grote rivieren, ook een verhoogd overstromingsrisico. Deze risico’s zullen alleen maar toenemen door klimaatverandering en extremer weer. Deloitte vergelijkt de huidige situatie met de financiële maatregelen die nodig zijn om het overstromingsrisico te verminderen. Met de conclusies en aanbevelingen wil Deloitte bijdragen aan een klimaatadaptief Nederland voor huidige en toekomstige generaties.

Aanpassing en samenwerking

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, overstromingen en droogteperiodes. Naast het beperken van klimaatverandering is het belangrijk dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. De overheid is hiervoor verantwoordelijk, maar ook het bedrijfsleven en de burgers kunnen een rol spelen hierbij. Door duurzame producten en diensten te ontwikkelen, deze rendabel te maken en duurzame projecten te financieren, kunnen bedrijven een significante rol spelen in het creëren van een klimaatbestendig Nederland.

Betrokken partijen

Deloitte krijgt steun voor het onderzoek van zowel private als publieke partijen met financiële expertise en kennis op het gebied van klimaatadaptatie. Hieronder vallen Achmea, het Verbond van Verzekeraars, het Deltaprogramma, Deltares, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het platform Samen Klimaatbestendig.

Om de inhoud en impact van het onderzoek te waarborgen, is er een Adviesraad ingesteld. De Adviesraad bestaat uit Daan Prevoo (burgemeester van Valkenburg aan de Geul), Geeke Feiter (directeur van het Verbond van Verzekeraars), Gerben Wigmans (directeur van de gemeente Rotterdam), Lilian van den Aarsen (directeur van het Deltaprogramma), Sandra Phlippen (hoofdeconoom ABN AMRO en hoogleraar Duurzaam Bankieren aan de Universiteit van Groningen) en Liesbeth Mol (Executive Board Deloitte).

Deltacommissie

Deloitte zal het onderzoeksrapport met aanbevelingen presenteren aan de Deltacommissaris tijdens het jaarlijkse Nationaal Deltacongres in november.

Je kunt het oorspronkelijke artikel (in het Engels) hier lezen.