Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • 16/09/2021

Lancering campagne ‘Samen Waterproof’

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de publiekscampagne ‘Samen Waterproof’ gelanceerd. De Klimaatbus rijdt nu door de regio om bewoners en bedrijven te inspireren.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen. En dat vraagt om ingrijpende en duurzame maatregelen. Op wereldniveau én gewoon om de hoek, in de buurt. Hoog tijd dus voor meer actie vindt het hoogheemraadschap! Om het bewoners en bedrijven nog aantrekkelijker te maken om maatregelen te nemen, kan vanaf nu subsidie worden aangevraagd voor het vergroenen van het eigen terrein. Samen Waterproof: wat doe jij?

Klimaatbus on tour

De presentatie van de Klimaatbus is het startschot van de campagne ‘Samen Waterproof’ voor het NOA paviljoen bij het Prins Alexanderplein. De Klimaatbus, volledig ‘gekleed in klimaatadaptieve maatregelen’, rijdt tot en met 20 september door de regio om bewoners en bedrijven te inspireren ook Samen Waterproof te worden.

“De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. We zijn nu allemaal aan zet. Ik vind het belangrijk dat iedereen zijn steentje hieraan bijdraagt. Daarin is het onze taak als hoogheemraadschap om zelf het goede voorbeeld te geven en iedereen te inspireren om wat te gaan doen. Daar sluit de campagne ‘Samen Waterproof’ perfect bij aan. Zelf heb ik onlangs een regenton in de tuin geplaatst. Dat is wat ik doe, maar nu vraag ik aan jullie: wat gaan jullie doen?!” Hoogheemraad Agnes van Zoelen.

Hoogheemraad Agnes van Zoelen presenteert samen met het team waterexperts de Samen Waterproof-klimaatbus, fotograaf Rick Keus

Locaties Klimaatbus

Kijk hier waar de Klimaatbus de komende week staat. Data en locaties worden in de loop van de week uitgebreid.

Samenkomen op het platform

Op de campagnesite van ‘Samen Waterproof’ worden voorbeelden gedeeld van bewoners en bedrijven die al maatregelen op hun eigen terrein hebben genomen. Door tastbare, kleine voorbeelden centraal te stellen in de campagne, laat het hoogheemraadschap zien dat het nemen van groenblauwe maatregelen niet ingewikkeld is en iedereen zijn bijdrage kan leveren.

Naast het delen van voorbeeldverhalen op het online platform ‘Samen Waterproof’ geeft het hoogheemraadschap subsidie aan iedereen in de regio die één van de drie maatregelen neemt en aan de voorwaarden voldoet. Zo kun je bijvoorbeeld tuintegels vervangen door gras en planten, een groen dak aanleggen, regenwater opvangen in een ton of je regenpijp afkoppelen van het riool. Alle maatregelen zijn erop gericht zo lang mogelijk regenwater vast te houden en het riool te ontlasten.

De subsidieregeling is ingegaan op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2024 en is beschikbaar voor iedereen die binnen het beheersgebied van het hoogheemraadschap valt en aan bepaalde voorwaarden voldoet. Denk hierbij aan bewoners, bedrijven en andere organisaties. Voor dit eerste halfjaar wordt € 100.000,- beschikbaar gesteld, voor de komende twee jaar € 200.000,- en € 100.000,- in 2024 (t/m juni 2024). De eerste subsidies voor 2021 worden nu vergeven aan Waterproof-bewoners en -bedrijven.

Kijk voor voorbeeldverhalen, de voorwaarden voor subsidie en het aanvragen ervan op: www.hhsk.nl/samenwaterproof.