Icon Left Overzicht
  • Weerwoord in de stad
  • vandaag

‘Wij maken het klimaat zichtbaar, leuk en van ons samen’ – Buurtklimaatje

Hoe we onze wijken kunnen opporren om zich te wapenen tegen extremer weer? Buurtklimaatje duikt de wijken in op zoek naar enthousiaste bewoners, ideeën en actie. Medeoprichter en stadsmaker Karen Welp: ‘Hoe nabijer je aan de slag gaat met klimaatadaptatie, hoe meer het gaat leven.’

‘Ergens in 2019 ging er bij mij een lichtje branden. Op tv zag ik de landelijke klimaatdemonstratie op een Haags Malieveld vol schoolkinderen. Ik voelde de energie en realiseerde me: voor hen is het zo vanzelfsprekend dat er iets moet gebeuren. Allemaal merken we de effecten van wolkbreuken, extreme hitte en droogte, maar de jeugd hoef je niet te overtuigen dat er actie nodig is, het is hun toekomst. Als we iets kunnen doen, dan moeten we daar beginnen. Bij de kinderen, die vervolgens hun ouders en omgeving kunnen aansteken.’

Relaties smeden

‘Ik besloot er werk van te maken en deelde mijn idee met stadspsycholoog Sander van der Ham, die enthousiast Karen Schuijt benaderde, architect en oprichter van het kindereducatie-programma Archiklas. Vervolgens kwam ik via John Jacobs van het Weerwoord in contact met klimaatadaptatiekenner Floor van den Bergh. Met z’n vieren zijn we aan de tekentafel gaan zitten om Buurtklimaatje te ontwerpen. Ons doel werd helder: door in scholen en lokale netwerken te duiken, daar relaties te smeden en te verbinden aan de klimaatopgave willen we klimaatbestendige wijken ontwikkelen. Betrokkenheid van bewoners en kinderen staat daarin voorop: zij ontwikkelen de plannen en wij faciliteren dat.’

Ontwapenend

‘Zoals het Rotterdammers betaamt, is het natuurlijk niet bij voornemens gebleven; we zijn aan de slag gegaan. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Om te beginnen geven we workshops aan basisschoolkinderen, waarin ze leren over de klimaatuitdagingen en zelf kunnen experimenteren met de effecten en oplossingen voor klimaatvriendelijke straten, parken en pleinen. Zo gaan ze met gieters en al het plein op om te zien waarheen water stroomt en hoe ze dat kunnen opvangen. Wat ze vervolgens allemaal bedenken als antwoord, dat is zo mooi om te zien. Kinderen kijken gewoon anders, laten zich niet leiden door onmogelijkheden, zijn ontwapenend en creatief. En wat stimuleert is dat we ook echt iets doen met hun ideeën. Zo mogelijk met subsidie van het Weerwoord, voeren we de plannen direct met de buurt uit.’


Buurtklimaatje. Vlnr. Floor van den Bergh, Sander van der Ham, Karen Schuijt en Karen Welp.
Foto Jan de Groen

Groeiend besef

‘De Arentschool in Kralingen is daar een mooi voorbeeld van. De school gaat plat, ontdekten we; een architect is druk bezig het nieuwe gebouw en het schoolplein te ontwerpen. Met Buurtklimaatje zijn we daarbij aangehaakt. We hebben er workshops gegeven aan groep 8, waaruit ideeën van kinderen zijn gerold voor een groener en blauwer schoolplein. We zijn nu aan de slag met de buitenruimte-ontwerper om die ideeën in het plan te verwerken. Zo denken we na over het realiseerbaar maken van hobbithuizen, regenpijpenspaghetti en sombreromannen. Het leuke is dat álle klassen nu mee willen denken en doen. Onder aanvoering van de leerlingenraad, gaan leerlingen uit diverse groepen nu een sponsorloop of een andere benefiet organiseren om de plannen voor het schoolplein gerealiseerd te krijgen. Ook is de vonk overgeslagen op ouders. Dat is precies wat we willen en kunnen toevoegen: een groeiend besef van de noodzaak tot klimaatadaptatie en betrokkenheid in woorden en daden.’

Tienduizend bollen

‘Wij maken klimaatverandering zichtbaar, leuk en van ons samen. Wat overigens niet wil zeggen dat we op de bonnefooi elke wijk afstruinen op zoek naar netwerken voor Buurtklimaatje. We kiezen onze locaties gericht volgens de gebieden die het Weerwoord als prioriteit heeft gemarkeerd, zoals het Jaffahof, waar de Arentschool zich bevindt. Een ander gebied waar we actief zijn is Carnisse. Doel is om daar het Amelandseplein en omgeving mooier, groener en levendiger te maken én tegelijkertijd beter voorbereid op extremer weer. Maar waar begin je? Onze aanpak is: kleine stapjes zetten en zo snel mogelijk dingen praktisch maken en laten zien, zodat het gaat leven. Zo zijn we, op zoek naar bewoners met groene vingers, op een dag met tienduizend bollen naar het Amelandseplein getogen. “Wie willen ze mee helpen poten?”, vroegen we. De animo bleek groot, mensen haakten spontaan aan of kwamen kijken. Dat is een ideale manier om mensen te ontmoeten die iets willen, die trots zijn op hun buurt en graag bijdragen. Op die energie bouwen we nu verder.’

Nabij en behapbaar

‘Onze naam helpt daar ook bij, merken we: Buurtklimaatje klinkt nabij en behapbaar. “Oh dat is leuk”, reageren mensen vaak, en dan gaan de radartjes lopen: van kinderen, ouders en buren naar ondernemers, welzijnswerkers en bewonersorganisaties. Bemoedigend is dat, en ook precies onze bedoeling. Want hoe groter het buurtnetwerk groeit, hoe groter de impact kan zijn.’

Voor meer informatie, zie: www.buurtklimaatje.nl of kijk voor nog meer inspirerende projecten op onze Klimaatkaart.