Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • vandaag

150.000 biologische bloembollen bloeien in Rotterdam

Wie de lente wil voelen, fietst of wandelt langs Stadskwekerij De Kas in Rotterdam Noord, de botanische tuin in Rotterdam Zuid of het natuurpad bij Diergaarde Blijdorp. Sinds deze week kun je daar genieten van een beginnende oase aan bloemen. In november vorig jaar deelde Groene Cirkels 150.000 biologische bloembollen uit aan groene initiatieven in onze stad. Daarmee is een start gemaakt met een Rotterdams bijenlandschap: een bloemrijk netwerk van tuintjes, perkjes, bermen, veldjes en terreintjes, waarin insecten nectar en schuilplekken vinden. Zo zwerven de wilde bijen door de stad en zorgen ze met de verspreiding van het stuifmeel voor een nog groener Rotterdam.

Groen in de stad is belangrijk. Als je door de stad heen een lint maakt van diverse bloemen, planten, struiken en bomen vinden insecten voeding, schuilen ze en ontstaan weer nieuwe insecten. Insecten als bijen en hommels verplaatsen zo het stuifmeel naar andere delen van de stad. Ze zorgen daarmee voor voldoende groen in onze stad en de groei van fruit en groente. Insecten zijn bovendien een belangrijke voedselbron voor vogels. Een gezonde bodem zorgt weer voor voldoende voedsel voor egels. Bovendien vangt groen CO2 op, zorgt voor verkoeling in de zomer en minder wateroverlast bij extreem weer. Genoeg redenen om te zorgen voor veel groene plekken in onze stad.

Bijenlint diergaarde Blijdorp

Ook in Diergaarde Blijdorp is een groot aantal van de biologische bloembollen van Groene Cirkels geplant. Ze vormen, samen met andere inheemse planten, een 3,5 kilometer lang bijenlint dwars door de diergaarde. Jan Eisse Pentinga, ecologisch botanisch medewerker bij Blijdorp, werkt samen met zijn collega’s aan dit ecologische lint in de diergaarde. “Onze tuin bestaat uit een aantal continenten waar dieren en natuur uit deze gebieden te zien zijn. Om de Rotterdamse stadsnatuur en daarmee de wilde bijen te ondersteunen, hebben we door de tuin heen ook een lint van inheemse planten aangelegd. Dat zijn planten die hun oorsprong in Nederland hebben en daarmee bijen, vlinders en andere insecten aantrekken. In dit bijenlint hebben we hier en daar ook de bollen die we cadeau kregen van de provincie in groepjes geplant. Naast dit lint door onze tuin, hebben we ook een bijenvallei aangelegd waarin planten, struiken en bomen staan die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. Dit groen draagt bij aan voldoende voedsel, veiligheid en voortplanting van insecten. De bijenvallei is opgebouwd in drie lagen. Een kruidige gras laag, vaste planten en struiken laag en dan de bomen laag. De vallei is 2.000 vierkante meter en een mooie educatieve tuin voor wat Rotterdammers zelf kunnen doen om de natuur in de stad en hun eigen omgeving te verbeteren. En daarvoor heb je echt niet veel nodig. In je tuin is het vervangen van een paar tegels door planten al goed. Of een paar bloempotten op je balkon met planten die afwisselend bloeien in van het vroege voorjaar tot het begin van de winter.”

Natuur is niet perfect

Veel mensen houden van een strakke en opgeruimde tuin, zonder onkruid en opwaaiende bladeren. Maar kijkend naar de natuur is die juist niet perfect. Jan-Eisse: “Neem nu de paardenbloem, een typisch voorbeeld van wat mensen zien als onkruid. Maar die bloem trekt wel 27 soorten wilde bijen aan. Kruidachtige planten zijn ook belangrijk voor dieren. De natuur is niet perfect, juist een rommelige tuin zorgt voor schuilplekken en voedsel voor dieren. Het blad laten liggen in de herfst bijvoorbeeld en ook insecten overwinteren in dode planten, ook al zijn die bruiner en kaler dan in de zomer. Veel groen in je tuin zorgt er ook voor dat het regenwater op een rustige manier in de aarde trekt. En voor kinderen is het heerlijk om te rommelen en te onderzoeken in een groene omgeving.”

Krokussen in Blijdorp

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit

Rotterdam gaat de biodiversiteit in de stad en de omliggende poldergebieden herstellen, behouden en waar mogelijk versterken. Met de Uitvoeringsagenda biodiversiteit werken we de komende jaren samen om de stadsnatuur van Rotterdam mooier, rijker en duurzamer te maken en tegelijk te zorgen voor meer wateropvang en verkoeling op hete dagen. Een rijke biodiversiteit heeft een positief effect op het welzijn en leven van de mens. In de afgelopen decennia is er zowel wereldwijd als landelijk echter een sterke afname in dier- en plantensoorten en een afname in diversiteit. Ook in Rotterdam. Of mensen zich goed voelen, gezond zijn en de economie goed functioneert, staat in directe relatie met de stand van de biodiversiteit. De natuur biedt ons namelijk voedsel, water, grondstoffen en schone lucht. Een gezonde balans tussen mensen, flora en fauna is belangrijk, want we zijn van elkaar afhankelijk. De stad biedt ook oplossingen voor herstel van de biodiversiteit. Komende tijd gaan we dan ook samen met partners, waaronder Diergaarde Blijdorp, in de stad meer werk maken van biodiversiteit.

Groene Cirkels

Groene Cirkels is een samenwerkingsverband tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven en belangenorganisaties die samen natuur en economie in balans brengen en zo werk maken van een gezonde toekomst, een betere leefomgeving en een duurzame economie.