Icon Left Overzicht
  • Nieuws
  • 23/04/2021

Hoe denkt Rotterdam over klimaatverandering?

In een onlangs verschenen rapport werd 250 Rotterdammers gevraagd hoe zij denken dat klimaatverandering Rotterdam beïnvloedt en wat er volgens hen moet gebeuren om de stad voor te bereiden op de toekomst.

Uit het rapport blijkt dat vooral de toenemende hitte in de stad en de plensbuien (en daaropvolgende overstromingen) door een groot deel van de deelnemers als problematisch wordt ervaren. Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar Rotterdam voor staat. Om de stad en de economie in stand te houden, is het noodzakelijk nu al in actie te komen. Omdat zestig procent van de stad in het bezit is van particulieren, kan de gemeente dit niet alleen, maar is samenwerking met bewoners, organisaties en ondernemers noodzakelijk.

Onderzoek

In 2020 deed de gemeente daarom een oproep aan de bewoners om mee te doen aan een onderzoek over klimaatverandering. Het doel ervan was om te bepalen of dit iets is waar bewoners over nadenken, wat ze er in hun eigen omgeving van merken en wat ze nodig hadden om zelf actie te ondernemen.

Wensen voor de toekomst

Vrijwel alle deelnemers waren het erover eens dat er meer groen in de stad moet en kán komen. Zo zijn vele daken nog onbenut en kunnen veel ‘grijze’ plekken vervangen worden door meer groen, die bijdragen aan gezonde lucht en groene energieopwekking. Daarnaast is er ook een verlangen om meer verkoeling en zwemwater te hebben in de stad. Zij gaven ook aan dat hen een toename opvalt van het aantal insecten die in de stad rondkruipen en vliegen.

Duidelijke informatie

De Rotterdammers zien een prachtige toekomst voor de stad. Maar ze weten vaak niet hoe zij zelf met klimaatveranderingen om moeten gaan. Uit het onderzoek blijkt dat veel mensen graag dicht bij huis een bijdrage willen leveren, maar door onduidelijke voorlichting niet weten hoe ze dit moeten aanpakken. Ook is er onder hen weinig bekend over de subsidies die ze kunnen krijgen als ze zelf maatregelen nemen.

Maatregelen gemeente

De deelnemers waren het er unaniem over eens dat de gemeente bewoners hierbij kan helpen, door heldere informatie te verstrekken. Ook leeft de wens dat de gemeente bewoners met elkaar in contact brengt en duidelijk informeert over groene projecten die in de buurt worden georganiseerd.

De gemeente is bij veel initiatieven betrokken om Rotterdam zo mooi en klimaatbestendig mogelijk te maken, daarom zijn suggesties van alle Rotterdammers welkom. We hebben namelijk iedereen nodig om voor te bereiden op een extremer klimaat.

Heb jij wensen en ideeën om onze stad klimaatbestendig te maken? Laat het ons hier weten!