Overstroming

Overstroming

Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel. Door steeds hevigere regen stijgt de rivierafvoer. Hierdoor stijgt de rivierwaterstand in de Nieuwe Maas. Nu al voert de Nieuwe Maas soms heel veel water af en soms juist erg weinig. Door hogere waterstanden neemt de druk op dijken en waterkeringen toe en daarmee de kans op overstroming. In 2100 is de zeespiegel naar verwachting 100cm gestegen t.o.v. het jaar 1900.