Neerslag

Neerslag

Met het veranderende weer, valt er vaker binnen korte tijd extreem veel regen. Dat gebeurt nu al, maar het zal in de toekomst vaker voorkomen. In 2050 vijf keer vaker en in 2085 zelfs tien keer vaker. Bij zulke forse regen kan de riolering de grote hoeveelheid water niet direct verwerken. Dat leidt tot overlast, zoals onbegaanbare wegen en schade aan gebouwen. Met name versteende, intensief bebouwde delen van de stad zijn kwetsbaar voor wateroverlast.